Jak wynika z badania „Nowy obraz polskiego konsumenta” przeprowadzonego na potrzeby raportu, w ostatnich miesiącach jedna trzecia Polaków doświadczyła spadku dochodów, a obniżenie wynagrodzenia częściej dotykało kobiet niż mężczyzn. Wizja kryzysu i wzrostu cen przekłada się na deklaracje badanych co do ich budżetów domowych - 41 proc. Polaków uważa, że w ciągu najbliższych miesięcy ich wydatki wzrosną.

Dodano, że jedna czwarta respondentów zadeklarowała, że oszczędza więcej niż przed pandemią.

Z badania wynika, że dla 93 proc. Polaków ceny produktów i usług są istotne podczas wyborów zakupowych, przy czym dla 43 proc. badanych ten czynnik stał się podczas pandemii istotniejszy niż wcześniej.

Jak czytamy w raporcie, prócz artykułów spożywczych konsumenci ograniczyli częstotliwość zakupów we wszystkich pozostałych kategoriach, chociaż i tak widoczny jest wzrost niektórych wydatków - największy nastąpił w kategorii artykułów zdrowotnych, pielęgnacyjnych oraz elektroniki użytkowej, z kolei spadek wydatków jest widoczny w przypadku usług.

Reklama

Co trzeci badany deklaruje, że częściej robi zakupy online, ale nadal Polacy najchętniej robią zakupy spożywcze w sklepach stacjonarnych. Jedynie 11 proc. respondentów robi je przez internet.

Widoczny jest także trend „samowystarczalności”, czyli samodzielne przygotowywanie produktów, takich jak chleb, ciasta, sery, przetwory, a także uprawa warzyw i ziół, deklaruje to 17 proc. badanych.

Jak wskazał Maciej Kroenke partner w PwC, polscy konsumenci od lat byli jednymi z najbardziej wrażliwych cenowo konsumentów w Europie. Sytuacja pandemiczna dodatkowo nasila to zjawisko.

"Wraz z nałożonymi ograniczeniami i zanikiem misji impulsowych znaczna część zakupów przyjęła charakter planowany. W efekcie obserwujemy stały wzrost koszyka zakupowego w sklepach o szczególnie atrakcyjnym postrzeganiu cenowym, które jednocześnie znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania" - zaznaczył.

Wyniki prezentowane w raporcie są efektem badania firmy Ipsos Polska na zlecenie PwC Polska. Badanie miało formę ankiety online (CAWI) i przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków od 19 do 24 sierpnia br. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt