Rzecznik ocenia, że stosowane w aneksach klauzule mogły utrudniać lub zniechęcać posiadaczy kredytów frankowych do dochodzenia ewentualnych roszczeń od banku.

W wyroku z 25 czerwca, który jest nieprawomocny, Sąd nakazał bankowi także umieszczenie na swojej stronie internetowej oświadczenia w związku z wydanym wyrokiem, informujące, że stosował względem swoich klientów nieuczciwe praktyki rynkowe.

"W toku procesu Rzecznik Finansowy wskazywał, że poprzez stosowanie przywołanych klauzul, mamy do czynienia z nieuczciwą praktyką rynkową, ponieważ są to działania sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz powodujące istotne zniekształcenie zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta" - napisano w komunikacie.

Rzecznik Finansowy wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń przeciwko Santanderowi w maju 2020 r. Sąd uwzględnił wniosek, udzielając zabezpieczenia, a w październiku sąd oddalił zażalenie Santandera na postanowienie o zabezpieczeniu pozwu. W czerwcu 2020 r. Rzecznik Finansowy wniósł pozew przeciwko bankowi, żądając, aby w aneksach dotyczących odroczenia spłaty kredytu w związku z COVID-19, bank zaniechał stosowania tzw. klauzuli niesporności oraz tzw. klauzuli salda. Ponadto Rzecznik wniósł o złożenie przez pozwanego stosownego oświadczenia na swojej stronie internetowej.