"Efektywny wiek emerytalny to nie jest wiek przejścia na emeryturę, tylko wykonywania pracy. Nigdy nie dotkniemy wieku emerytalnego" - powiedział Buda w Radiu Zet.

"Podniesienie efektywnego wieku emerytalnego to znaczy stworzenie możliwości, zachęt do tego, żeby po osiągnięciu wieku [emerytalnego] pracować. I np. planujemy, żeby zwalniać ze składek albo z podatków, częściowo, osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego chciałyby dalej pracować. Bo dzisiaj nie ma żadnej wielkiej preferencji w tym zakresie" - zapowiedział minister.

Wśród kamieni milowych w KPO znalazło się "Przedłużanie kariery zawodowej i promowanie pracy po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego", które ma zostać wdrożone w IV kw. 2022 r. W dokumencie zapowiedziano "wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wdrażającej od 2023 r. obniżkę podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale kontynuują pracę".

"Wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzi następujące zmiany: obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie służyć podatnikom, którzy osiągną ustawowy wiek emerytalny i nie zdecydują się na przejście na emeryturę, lecz będą kontynuować pracę. Pracownicy ci będą zwolnieni z podatku dochodowego do określonego limitu dochodów (nie więcej niż do I grupy podatkowej, 85 528 zł w 2021 r., i nie więcej niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w Polsce). Obniża się stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób znajdujących się powyżej pierwszego przedziału. Dzięki tej zachęcie podatkowej podatnicy będą zarabiać dodatkowe kwoty odpowiadające wysokości niezapłaconego podatku dochodowego, co ma zachęcić ich do wydłużenia kariery zawodowej" - czytamy w opisie kamienia milowego.

Reklama