Sejm w piątek opowiedział się za poprawkami Senatu do noweli ustawy o kredycie hipotecznym. Autorzy nowelizacji, która została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przekonywali, że jej celem jest zmiana, która zapobiegnie pobieraniu przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, wówczas gdy wniosek o wpis był zasadny.

Jedna z propozycji Senatu rozszerzyła zakres osób mogących liczyć na zwrot opłat także o konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny przed wejściem ustawy w życie, ale nie mają jeszcze wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Minister sprawiedliwości podkreślił na konferencji prasowej, że dzięki zmianie przepisów banki będą zobowiązane zwracać kredytobiorcom pobrane opłaty. "To są konkretne pieniądze i myślę, że wszyscy ci, których to bezpośrednio dotyczy wyraźnie odczują to w swoich kieszeniach. To jest gest w stosunku do tych Polaków, którzy znajdują się w takiej sytuacji, w tych ciężkich czasach, jeśli chodzi o wzrost kosztów kredytu" - powiedział Ziobro.

Nawiązując do przyjętych poprawek do ustawy, podkreślił, że doszło do porozumienia z opozycją w kwestii rozszerzenia przepisów na już zawarte umowy kredytowe.

Reklama

Ziobro ocenił też, że zaakceptowania propozycji MS zmian w ustawie o służbie więziennej oraz w Kodeksie karnym wykonawczym to sukces.

"Myślę, że cała ich zawartość, mieści się w słowie +więzienia to nie sanatorium+, bo więzienia to nie powinny być sanatoria, ponieważ pensjonariusze zakładów karnych to nie kuracjusze. I dlatego należy do nich stosować takie wymogi, które będą adekwatne do zła, jakie uczynili, przestępstw, jakie popełnili; muszą odczuwać dolegliwość kary" - mówił Ziobro.

Sejm odrzucił w piątek uchwalę Senatu, który chciał odrzucenia w całości nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej. Zmiany zakładają m.in. utworzenie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Sejm odrzucił też niemal wszystkie senackie poprawki do obszernej nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, która zmienia niektóre zasady wykonywania kar więzienia. Przyjęto tylko kilka poprawek redakcyjnych.

autor: Karol Kostrzewa, Mateusz Mikowski