Osoby z negatywną historią kredytową i opóźnieniami w spłacie dotychczasowych zobowiązań, mają trudności z uzyskaniem dodatkowego finansowania. Dla takich pożyczkobiorców rozwiązaniem może być pożyczka z gwarantem. To produkt finansowy skierowany właśnie do osób z negatywną historią kredytową.

Na jakich zasadach działa taka pożyczka i która firma pozabankowa oferuje takie rozwiązanie?

Na czym polegają pożyczki z gwarantem?

Reklama

Pożyczka z gwarantem to taki rodzaj finansowania, w którym oprócz pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy jest też trzecia strona umowy, tzw. gwarant lub inaczej poręczyciel pożyczki. To osoba, która w razie problemów z regulowaniem należności przez głównego pożyczkobiorcę, zobowiązuje się do przejęcia spłaty zobowiązania.

Tym właśnie różni się pożyczka z gwarantem od tradycyjnej pożyczki pozabankowej. Aby otrzymać dodatkowe finansowanie, wymagane jest zabezpieczenie w postaci osoby trzeciej, która będzie współodpowiedzialna za spłatę zobowiązania.

Pożyczki z gwarantem są też zazwyczaj droższe niż tradycyjne pożyczki pozabankowe dostępne dla osób o dobrej zdolności kredytowej. Dzieje się tak, ponieważ firmy rekompensują sobie podejmowane ryzyko, naliczając dodatkowe opłaty, które podnoszą całkowity koszt pożyczki.

Wybierając pożyczki z gwarantem, warto sprawdzić odpowiedni ranking ofert i porównać wszelkie opłaty, całkowity koszt zobowiązania, a także zweryfikować zapisy umowy pożyczkowej. Dodatkowo należy wybierać pożyczki tylko ze sprawdzonych firm! Przykłady takich podmiotów znajdziesz w zestawieniu:https://www.czerwona-skarbonka.pl/pozyczki-z-gwarantem/.

Kim jest gwarant kredytu i jakie ma obowiązki?

Gwarant pożyczki inaczej nazywany jest też poręczycielem lub żyrantem. Zobowiązuje się on, aby poręczyć zobowiązanie finansowanie danemu pożyczkobiorcy. Jest to trzecia, dodatkowa osoba występująca w umowie pożyczkowej.

Dzięki gwarantowi osoby, które mają negatywną historię kredytową, wpisy w bazach dłużników, mają większe szanse na uzyskanie finansowania. Poręczyciel jest dla nich dodatkowym zabezpieczeniem, zwiększając ich zdolność kredytową.

Warto wiedzieć, że nie każdy może być gwarantem. Musi on spełniać konkretne warunki pożyczkodawców.

Przede wszystkim gwarant powinien:

 • być osobą pełnoletnią i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać ważny dowód osobisty,
 • mieć stały adres zamieszkania w Polsce,
 • posiadać numer telefonu komórkowego, e-mail, konto bankowe,
 • posiadać pozytywną historię kredytową,
 • nie mieć wpisów w bazach dłużników,
 • wykazać stałe, regularne dochody.

Firma udzielająca finansowania musi mieć pewność, że w razie problemów ze spłatą zobowiązania, gwarant przejmie na siebie spłatę reszty długu. Dlatego musi on mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową i dobrą historię kredytową. Poręczyciel będzie musiał nie tylko udokumentować swoje dochody, np. poprzez wyciąg z konta bankowego, lecz także wskazać wydatki.

Co przed zaciągnięciem pożyczki powinien wiedzieć gwarant?

Rola żyranta w procesie pożyczkowym jest istotna. To nie jest tylko funkcja umowna, spisana na papierze. Będąc gwarantem, stajemy się jedną ze stron umowy pożyczki. Jest on wskazywany przez pożyczkobiorcę samodzielnie, musi również podpisać specjalną umowę gwarancji.

O powadze roli poręczyciela świadczy choćby fakt, że na etapie analizy wniosku, firma pożyczkowa sprawdza nie tylko zdolność kredytową pożyczkobiorcy, ale też gwaranta. I to na tej podstawie udziela decyzji o przyznaniu dodatkowych środków.

Co więcej, po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji, pieniądze wypłacane są na konto gwaranta. Następnie to on przekazuje je osobie będącej stroną umowy pożyczki.

Poręczyciel odgrywa rolę osoby zabezpieczającej i nie musi martwić się o wykonywanie comiesięcznych rat - chyba że główny pożyczkobiorca nie będzie się z nich wywiązywał. Ma też prawo do informacji o tym, jak przebiega spłata pożyczki.

Czy bycie poręczycielem obniża zdolność kredytową?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że poręczenie kredytu może wpłynąć na naszą zdolność kredytową. Dlaczego tak się dzieje, skoro finalnie gwarant jest tylko zabezpieczeniem transakcji?

Dla analityków oceniających nasz scoring kredytowy bycie gwarantem pożyczki jest równie obciążające, jakbyśmy sami zaciągali finansowanie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy właściwy kredytobiorca wywiąże się ze swoich zobowiązań i dokona spłaty pożyczki. W przypadku braku wpłaty to na gwaranta pożyczki spada obowiązek uregulowania należności.

Jednak taka sytuacja nie oznacza, że każdy, kto zostanie gwarantem, będzie miał problemy z uzyskaniem finansowania. Jeśli zdolność kredytowa poręczyciela jest na tyle wysoka, że nawet żyrując komuś kredyt, jest on w stanie regularnie spłacać swoje kredyty, to instytucje udzielą mu finansowania bez żadnego problemu.

Jak bezpiecznie zostać gwarantem pożyczki?

Gwarant, aby móc odgrywać swoją rolę, musi spełnić ogólne warunki wymagane przez daną firmę pożyczkową. Jednak przede wszystkim, zanim się zdecyduje na bycie poręczycielem, powinien znać swoje obowiązki, być świadomym ryzyka, a także odpowiedzialności, jaka na nim ciąży.

Oto kilka najważniejszych wskazówek z punktu widzenia gwaranta:

 • Przed podjęciem decyzji o podżyrowaniu kredytu, dokładnie przemyśl wszystkie za i przeciw. Sprawdź zapisy umowy, aby poznać ewentualne konsekwencje tego kroku.
 • Pamiętaj, że w historii kredytowej pojawi się wpis o tym, że otrzymałeś pożyczkę pozabankową. A to ma swoje skutki w postaci niższej zdolności kredytowej. Tym samym w najbliższym czasie może być Ci trudniej uzyskać kredyt.
 • Jesteś odpowiedzialny za uregulowanie zadłużenia, w razie niewypłacalności właściwego pożyczkobiorcy lub w przypadku braku terminowej spłaty. To może wpłynąć na Twoją płynność finansową, a także relacje z osobą, której podżyrowałeś pożyczkę.
 • Pamiętaj, że jako gwarant możesz domagać się od pożyczkobiorcy zwrotu poniesionych kosztów.

Aby zostać gwarantem pożyczki, należy przede wszystkim być świadomym konsekwencji i obowiązków. Warto na chłodno przeanalizować sytuację i nie kierować się tylko chęcią pomocy bliskiej osobie. Jest to ważna decyzja, która może mieć wpływ na nasze dalsze losy finansowe