Niektóre kraje w Europie Zachodniej i Północnej, a także w obu Amerykach i Oceanii przestawiły się na zwiększanie obrotu bezgotówkowego, jednak duża część Azji i Afryki nadal opiera się na gotówce.

Istnieją również godne uwagi przykłady „miłości” do gotówki w krajach wysoko rozwiniętych. W Niemczech 73 procent respondentów przyznało, że płaciło gotówką w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podczas gdy tylko 56 procent używało kart debetowych, a 18 procent korzystało z telefonów komórkowych do zapłaty. Wyniki ankiety były podobne w Austrii, Polsce, Włoszech i Hiszpanii oraz Japonii – kolejnych bastionach płatności gotówkowych.

Według danych Statista Consumer Insights, respondenci w krajach anglojęzycznych, Skandynawii i krajach Beneluksu, a także w Brazylii, Chile, Korei Południowej, Rosji i Francji preferowali płatności kartą. Karty debetowe były bardziej popularne niż karty kredytowe w Stanach Zjednoczonych, a także w większości innych krajów.

Dania, Francja i Korea Południowa okazały się największymi miłośnikami kart kredytowych spośród 38 państw objętych badaniem i jako jedyne wykorzystywały ten rodzaj płatności częściej niż wszystkie inne metody.

Reklama

Jedynym krajem w ankiecie, w którym płatności mobilne wyprzedziły wszystkie inne rodzaje płatności, były Chiny. W Państwie Środka 67 procent respondentów używało swoich telefonów do płacenia w ciągu ostatniego roku. Indie, Indonezja i Nigeria to dwa kolejne kraje o wysokim udziale płatności telefonem. W przypadku Indii i Indonezji płatności mobilne wyprzedziły nawet karty debetowe.

ikona lupy />
Odsetek respondentów w wybranych krajach, którzy korzystali z następujących metod płatności w ciągu ostatnich 12 miesięcy / statista.com