Konto emerytalne IKZE - co to jest i jak działa?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to wyspecjalizowany produkt, który oferowane jest przez instytucje bankowe, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe oraz TFI.

Dzięki nim można oszczędzać dodatkowe pieniądze z myślą o emeryturze. Są to konta w pełni dobrowolne i zalicza się je do III filaru systemu emerytalnego, wraz z takimi rozwiązaniami jak pracownicze plany kapitałowe, pracownicze programy emerytalne oraz indywidualne konta emerytalne. Pieniądze, które są odkładane na koncie IKZE, są inwestowane w fundusze lub konkretne instrumenty finansowe. Co ważne, są one własnością przyszłego emeryta. Ważna informacja jest również taka, iż mogą one być dziedziczone.

Ile można wpłacić na IKZE?

Reklama

W przypadku IKZE obowiązuje roczny limit wpłat - jest to maksymalna kwota, którą można wpłacić na tego typu konto w danym roku kalendarzowym. Kwota limitu jest określana na podstawie prognozy średniego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku IKZE limit roczny nie może być większy niż 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto. W 2023 roku limit wpłaty na IKZE wynosi 8 322 zł.

Warto nadmienić, że w odniesieniu do osób samozatrudnionych obowiązuje wyższy limit wynoszący 1,8-krotność średniego wynagrodzenia, co w 2023 roku daje kwotę aż 12 483 zł. Limit ten dotyczy również osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Korzyści z IKZE

Oszczędzanie na emeryturę na koncie IKZE daje całą masę korzyści. Jedną z nich jest możliwość uzyskania ulgi podatkowej. Przykładowo: jeśli w 2023 roku wpłacimy maksymalną kwotę 8 322 zł i jesteśmy w 32% progu podatkowym, otrzymamy aż 2 663,04 zł ulgi podatkowej. Warto wskazać, że pieniądze wpłacane na IKZE można odliczać od dochodu co roku - w ten sposób finalnie płacimy niższy podatek do urzędu skarbowego.

Kolejną korzyścią z oszczędzania na IKZE jest fakt, iż w ten sposób możemy uniknąć tzw. podatku Belki od zysków kapitałowych. Oszczędności te mogą zostać zwolnione z 19-procentowej daniny pod warunkiem, że będziemy wpłacać na konto IKZE środki przez co najmniej 5 lat i wypłacimy je po ukończeniu 65. roku życia.

Zdecydowanie najważniejszą korzyścią wiążącą się z założeniem IKZE jest oczywiście fakt, iż w ten sposób możemy zabezpieczyć swoją emeryturę. Wiadomo, że podstawowe emerytury z ZUS w przypadku zdecydowanej większości osób nie są zbyt wysokie, dlatego wpłacając regularnie na konto IKZE będziemy mogli cieszyć się dobrą sytuacją finansową na emeryturze.

Oprócz tego, z pieniędzy zgromadzonych na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można korzystać również przed emeryturą. Jest to przydatne rozwiązanie w sytuacji, gdyby doszło do nagłego pogorszenia naszej sytuacji finansowej.