Podsumowujemy, co Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica sądzą na temat "trzynastek" i "czternastek".

13. i 14. emerytura. Stanowisko Koalicji Obywatelskiej

KO podkreśla swoje zaangażowanie w utrzymanie dodatkowych emerytur, które zostały wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. „Nie będziemy 13. i 14. emerytur nikomu zabierać” - deklaruje posłanka KO. Andrzej Domański z Platformy Obywatelskiej zapewnia, że środki finansowe na te świadczenia są zabezpieczone. KO popiera również drugą waloryzację emerytur i rent w przypadku, gdy inflacja przekroczy 5 proc. w skali roku, oraz proponuje zwolnienie z podatku dochodowego dla emerytów otrzymujących świadczenia nie wyższe niż 5 tys. zł brutto.

Reklama

13. i 14. emerytura. Stanowisko Nowej Lewicy

Lewica, podobnie jak KO, nie wyobraża sobie likwidacji 13. emerytury, natomiast kwestia 14. emerytury pozostaje otwarta. Szef klubu Lewicy, Krzysztof Gawkowski, sugeruje, że priorytetem powinna być waloryzacja emerytur dwa razy do roku. Lewica opowiada się również za zatrzymaniem prawa do emerytury dla osób zatrudnionych na “umowach śmieciowych” oraz wprowadzeniem tzw. stażówek.

13. i 14. emerytura. Stanowisko Trzeciej Drogi

Paulina Hennig-Kloska z Trzeciej Drogi wskazuje na konieczność zmiany sposobu finansowania 13. i 14. emerytury. Zdaniem partii, obecne emerytury nie powinny być finansowane z funduszu rezerwy demograficznej, a źródła finansowania powinny zostać zmienione na bardziej systemowe.

13. i 14. emerytura. Podsumowanie

W obecnej sytuacji politycznej, gdzie żadna z partii nie ma samodzielnej większości, kluczowe będzie znalezienie kompromisu w kwestii przyszłości systemu emerytalnego.

Choć wszystkie partie zgadzają się co do konieczności dbania o dobro seniorów, różnice w podejściu do finansowania tych świadczeń pokazują głębokie podziały ideologiczne. W nadchodzących tygodniach będziemy świadkami negocjacji, które określą przyszłość tych programów oraz inne kluczowe kwestie dla kraju.