Piketty, późniejszy autor m.in. „Kapitału XXI wieku”, wykorzystał w pracy dane zagregowane dla całego kraju, analizując stosunek strumienia odziedziczonych majątków i darowizn w danym roku do dochodu narodowego.

Aby przyjrzeć się wpływowi spadków na indywidualne nierówności, konieczne są dane zebrane na poziomie jednostki. Najczęściej używane są do tego szczegółowe badania ankietowe; niestety wyklucza to z analizy posiadaczy największych fortun, do których ankieterzy nie są w stanie zwyczajnie dotrzeć. Analizy przeprowadzane w ten sposób dla USA oraz Wielkiej Brytanii pokazują, że spadki mają dość nieoczywisty wpływ na nierówności majątkowe. Z jednej strony, w wartościach absolutnych, bogaci dziedziczą więcej, z drugiej – majątek uboższych dzięki spadkowi powiększa się relatywnie bardziej.

Reklama

Cały tekst przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP