Dochód do dyspozycji i standard siły nabywczej - co to jest?

Sposób dystrybucji dochodów w społeczeństwie określa stopień, w jakim obywatele mają równy dostęp do dóbr i usług wytwarzanych w ramach gospodarki narodowej. Bardzo ważną miarą rozkładu dochodów jest mediana ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji (mediana dochodu do dyspozycji) wyrażona na mieszkańca w standardzie siły nabywczej (PPS). Standard siły nabywczej, jest sztuczną jednostką walutową. Teoretycznie za jeden PPS można kupić taką samą ilość towarów i usług w każdym kraju.

Reklama

Nierówności dochodowe w UE

Najwyższy poziom mediany dochodu do dyspozycji odnotowano w zachodnich i nordyckich państwach członkowskich Wspólnoty. Największymi dochodami, znacznie odbiegającymi od poziomu w innych bogatych państwach UE dysponują mieszkańcy Luksemburga (32 132 PPS). Na drugim miejscu znaleźli się Holendrzy (24 560 PPS), Austriacy (24 450 PPS) i Niemcy (23 401 PPS).

Na drugim krańcu zestawienia, z najniższą medianą dochodu do dyspozycji znalazły się w większości państwa członkowskie z południa i wschodu Europy. Najniższy dochód do dyspozycji na mieszkańca odnotowano w Rumunii (8 703 PPS). Nieco lepiej wypadła Bułgaria, z medianą na poziomie 9 375 PPS, Grecja (9 917 PPS) i Węgry (9 982 PPS).

Dochód do dyspozycji w Polsce

W Polsce mediana dochodu do dyspozycji ukształtowała się na poziomie 13 866 PPS, co plasuje nas na 10. pozycji od końca, między Estonią, a Czechami. Jeśli dochód wyrazimy w euro, pozycja Polski zmienia się na gorsze - spadamy wówczas na 5. pozycję od końca. Według Eurostatu w 2021 r. mediana dochodu do dyspozycji w Polsce była na poziomie 8295 EUR.

W porównaniu z 2020 rokiem największy wzrost dochodów do dyspozycji odnotowano w najbiedniejszym i najbogatszym raju Wspólnoty. W Rumunii w 2021 r. dochód do dyspozycji wyrażony w PPS było wyższy o 12,7 proc. niż w 2020 r. W euro wzrost ten był na poziomie 13,2 proc. W tym samym okresie w Luksemburgu odnotowano wzrost o nieco ponad 12 proc. w PPS.

W siedmiu krajach sytuacja finansowa obywateli pogorszyła się. Największy spadek dochodów do dyspozycji widoczny był w Niemczech (o 3,4 proc.).

W 2021 r. polska mediana dochodu do dyspozycji na obywatela wyrażona w PPS była o 3,9 proc. większa niż w poprzednim roku, co było dziewiątym największym wzrostem w UE.