Warunki przejścia na emeryturę

W Polsce, aby przejść na emeryturę, konieczne jest spełnienie dwóch głównych warunków: osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnienie wymaganego okresu ubezpieczenia. Staż pracy ma tu znaczenie dla kobiet wynosi on 20 lat, a dla mężczyzn 25.

Reklama

Jakie dokumenty są potrzebne, aby złożyć wniosek o emeryturę?

Wysokość przyszłego świadczenia zależy od kilku czynników, dlatego warto dokładnie przygotować się do tego procesu, gromadząc niezbędne dokumenty i informacje. Należą do nich:

 • Wniosek o emeryturę - dostępny jest w placówkach ZUS lub na stronie internetowej.
 • Dokumentacja zatrudnienia - świadectwa pracy, umowy o pracę, które potwierdzają okresy ubezpieczenia.
 • Dokumenty potwierdzające okresy nieskładkowe - takie jak zaświadczenia o przebytym urlopie macierzyńskim, wychowawczym, wojskowej służbie zawodowej czy dokumenty dotyczące pobierania zasiłku chorobowego.
 • Informacja o dochodach - wykazująca wysokość wynagrodzeń, niezbędna do ustalenia podstawy wymiaru emerytury.
 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych - jeśli ma to zastosowanie, ponieważ może to zwiększyć naliczony staż pracy.
 • Dokumenty specjalne - dla osób ubiegających się o emeryturę wcześniejszą z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę?

Decyzja o terminie złożenia wniosku emerytalnego powinna być dobrze przemyślana. Warto zrobić to po dniu rozwiązania umowy o pracę, najlepiej w ostatnich dniach miesiąca, aby móc jeszcze otrzymać wynagrodzenie za ten czas. Jednak nie mniej istotny jest wybór miesiąca, ponieważ może to wpłynąć na wyliczenie świadczenia.

Przed złożeniem wniosku warto jednak skorzystać z usług doradcy emerytalnego w ZUS. Profesjonalna pomoc może wyjaśnić wiele wątpliwości i pomóc wybrać najkorzystniejszą opcję przejścia na emeryturę.

Jak złożyć wniosek o emeryturę przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)?

Korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS staje się coraz bardziej popularne i wygodne. Aby złożyć wniosek o emeryturę przez platformę PUE, zapoznaj się z poniższymi krokami:

 • Zaloguj się na swoje konto PUE
 • W zakładce "Złożenie dokumentu" wybierz odpowiedni formularz EMP (wniosek o emeryturę)
 • Uzupełnij dane w formularzu wniosku i określ sposób odbioru decyzji. Możesz wybrać otrzymanie decyzji elektronicznie przez PUE lub w formie papierowej (z odbiorem osobistym, przez pełnomocnika lub pocztą)
 • Następnie wybierz usługę "Złożenie dokumentu ERP-6" (jeśli dotyczy)
 • Uzupełnij dane w formularzu ERP-6
 • Podpisz formularze elektronicznym podpisem przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP
 • Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS
 • Po złożeniu wniosku oczekuj informacji zwrotnej

Podsumowanie

Przejście na emeryturę to skomplikowany proces, jednak odpowiednie przygotowanie znacznie go ułatwia. Staranne zaplanowanie, konsultacja z doradcą emerytalnym i śledzenie aktualnych przepisów pozwolą na płynne i spokojne przejście w nowy etap życia.