Ulga na dziecko - jak działa i ile można zyskać?

Ulga na dzieci, znana też jako ulga prorodzinna, jest dostępna dla rodziców bez względu na liczbę posiadanych dzieci. Warunkiem skorzystania z ulgi jest niepełnoletność dziecka lub, w przypadku osób w wieku 18-25 lat, kontynuowanie przez nie nauki. Rodzice pełnoletnich dzieci, które w danym roku zarobiły więcej niż 19 061,28 zł, tracą prawo do ulgi.

Wysokość ulgi przyznawanej rocznie zależy od liczby dzieci:

Reklama
  • 1112,04 zł za pierwsze i drugie,
  • 2000,04 zł za trzecie,
  • 2700 zł za czwarte i każde kolejne.

Dla rodzin wychowujących dwójkę lub więcej dzieci nie ma limitów dochodowych. Jednakże w przypadku jednego dziecka, limit dochodowy dla małżeństw i samotnych rodziców wynosi 112 tysięcy złotych, a dla osób samotnych – 56 tysięcy złotych. Od 2023 roku limit ten nie dotyczy rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dodatkowe wsparcie dla wielodzietnych, czyli ulga dla rodzin 4+

Rodziny wychowujące co najmniej czworo dzieci mogą skorzystać z ulgi 4+, która umożliwia zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł na oboje rodziców, czyli łącznie 2 × 85 528 zł. Ulga ta dotyczy dochodów z pracy na umowę zlecenie i o pracę oraz z działalności gospodarczej, nie uwzględniając przychodów z zasiłków chorobowych, macierzyńskich, ojcowskich ani opiekuńczych.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem - kiedy warto skorzystać?

Wspólne rozliczenie z dzieckiem to opcja dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, pozwalająca na skorzystanie z podwójnej kwoty wolnej od podatku, jeśli dochody nie przekraczają 60 tysięcy złotych. Warunkiem jest sprawowanie stałej opieki nad dzieckiem. Możliwość ta dotyczy zarówno dzieci małoletnich, jak i pełnoletnich kontynuujących naukę, nieprzekraczających progu dochodowego wysokości 19 061,28 zł.

Skorzystać z niej mogą rodzice lub prawni opiekunowie, którzy są:

  • po rozwodzie,
  • w trakcie separacji,
  • rodzice będący w konkubinacie, który rozlicza się samotnie,
  • wdowy i wdowcy
  • w szczególnych przypadkach rodzic w związku małżeńskim z osobą, która odbywa karę pozbawienia wolności.

Jak skorzystać z ulg?

Aby skorzystać z wymienionych ulg, konieczne jest prawidłowe wypełnienie deklaracji podatkowej. W przypadku ulgi na dzieci należy odpowiednio wskazać kwoty odliczeń w formularzach PIT-36 lub PIT-37. Rodziny wielodzietne ubiegające się o ulgę 4+, muszą udokumentować liczbę dzieci oraz dochody. Samotni rodzice rozliczający się wspólnie z dzieckiem powinni złożyć formularz PIT, wskazując łączne dochody i obliczając należny podatek.

Pamiętanie o terminach składania deklaracji podatkowych jest kluczowe, aby uniknąć pośpiechu i błędów. Programy do rozliczeń PIT mogą ułatwić ten proces, automatycznie obliczając przysługujące ulgi.