Czym jest ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowato korzyść podatkowa, która umożliwia obniżenie podstawy opodatkowania podczas rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym. Jest ona dostępna dla osób, które sprzedały nieruchomość i przeznaczyły uzyskane środki na cele związane z mieszkaniem. Zakres ulgi obejmuje nie tylko zakup nowej nieruchomości, lecz także wydatki związane z remontem, budową, a nawet zakupem sprzętu AGD czy mebli. Kluczowym elementem jest dokładna dokumentacja tych wydatków, co pozwala znacząco obniżyć podatek od dochodu ze sprzedaży.

Aby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej należy spełnić określone warunki. Kluczowe jest, aby środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży. Nie mogą z niej skorzystać osoby, które nabyły nieruchomość ponad pięć lat przed sprzedażą. Dodatkowo, wnioskodawcy nie mogą być jednocześnie właścicielami innej nieruchomości mieszkalnej, muszą zamieszkiwać w nabytym lokalu oraz być zameldowani na pobyt stały przez co najmniej pięć lat od złożenia deklaracji podatkowej.

Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Reklama

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi, powinni odpowiednio wypełnić i złożyć deklarację podatkową PIT-39. Ważne jest, aby do deklaracji dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające poniesienie kwalifikowanych wydatków. Osoby, które korzystają z systemu Twój e-PIT, również mogą uwzględnić ulgę, jednak wymaga to samodzielnego uzupełnienia odpowiednich rubryk w systemie.