Abonament RTV jest regularnie monitorowany przez Pocztę Polską. Nie zawsze jednak konieczna jest osobista wizyta kontrolerów w domu, aby sprawdzić, czy opłaty są regulowane. Zamiast tego, jeśli występuje zaległość w płaceniu, można natychmiast otrzymać wezwanie do uregulowania zadłużenia.

Gdy emeryt zalega z opłatami, istnieje ryzyko, że jego świadczenie emerytalne zostanie pomniejszone przez urząd skarbowy w celu pokrycia długu. W takiej sytuacji, aby uregulować zaległości w opłatach abonamentowych, część emerytury może zostać potrącona, aż do spłacenia zadłużenia.

Abonament RTV - stawki

Reklama

Opłata abonamentowa za radio lub telewizor (lub oba jednocześnie), zwana również abonamentem RTV, jest wymagana od osób, które zarejestrowały swoje urządzenia w Poczcie Polskiej. Termin płatności abonamentu przypada na 25. dzień każdego miesiąca. Aktualne stawki abonamentu RTV są następujące:

  • 27,30 zł miesięcznie za telewizor (lub radio i telewizor jednocześnie)
  • oraz 8,70 zł miesięcznie za radio.

Istnieje również możliwość dokonania jednorazowej płatności za cały rok, co wiąże się z 10-procentową zniżką.

Wezwanie do zapłaty

Jeśli w przeszłości zarejestrowaliśmy nasz odbiornik, ale nie regulujemy opłaty abonamentowej RTV, możemy narazić się na problemy ze skarbówką. Takie osoby mogą otrzymać pismo z Poczty Polskiej, które może prowadzić do weryfikacji w Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej jako dłużników. Nieuregulowani płatnicy otrzymują wezwanie do uregulowania zadłużenia.

Grozi to nawet zmniejszeniem emerytury

Po otrzymaniu wezwania do uregulowania zaległości mamy na ogół 7 dni na dokonanie płatności. W przypadku braku spłaty zadłużenia, sprawa może zostać przekazana do właściwego urzędu skarbowego dla dłużnika. W rezultacie może to prowadzić do utraty części wypłaty emerytury lub innych środków finansowych.

Kiedy egzekwowanie zadłużenia przechodzi pod kontrolę urzędu skarbowego, istnieje kilka możliwych sposobów na uregulowanie zaległości. Jeśli dotyczy to seniora, skarbówka może zająć część jego emerytury. Urząd skarbowy może także pobrać należności z rachunku bankowego, nadpłaty podatku, pensji lub za pośrednictwem komornika.

Komu grozi utrata świadczenia?

Nie wszyscy seniorzy są narażeni na utratę części swojego świadczenia z powodu braku opłacania abonamentu RTV. Istnieje spora grupa emerytów zwolnionych z tego obowiązku. Warunki zwolnienia z opłacania abonamentu obejmują:

  • osoby, które ukończyły 75 lat,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które przekroczyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Część z wymienionych osób automatycznie otrzymuje zwolnienie z opłacania abonamentu, głównie osoby po 75. roku życia. Inne osoby, takie jak ci z niższą emeryturą i grupą inwalidzką, muszą złożyć wniosek o zwolnienie na Poczcie Polskiej.