O rekrutacji na stanowiska kontrolerów abonamentu RTV poinformował branżowy serwis Wirtualnemadia.pl. Jak czytamy, Poczta Polska nie odpowiedziała na pytanie, czy nabór oznacza zwiększenie liczby kontrolerów. W całym kraju jest ich kilkudziesięciu. Siłą rzeczy kontroli nie może być więc zbyt wiele. Poczta przeprowadza je głównie w firmach i instytucjach. Kontrole w gospodarstwach domowych stanowią znikomy odsetek. Nie oznacza to jednak, że ich nie ma. Czego po takiej kontroli może spodziewać się zwykły Kowalski?

Kto ma prawo przeprowadzić kontrolę abonamentu RTV?

Kontrolę obowiązku rejestracji odbiorników rtv mogą przeprowadzać tylko specjalnie do tego uprawnieniu pracownicy Poczty Polskiej zatrudnieni przez jedną z jej jednostek – Centrum Obsługi Finansowej. "Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty" – informuje Poczta Polska. Kontroli abonamentu RTV nie mogą przeprowadzać listonosze.

Reklama

Kontrola abonamentu RTV. Jaki powinien być jej przebieg?

Kontroler Poczty Polskiej musi przeprowadzić kontrolę w odpowiedni sposób. Bez tego można podważyć prawidłowość jej przeprowadzenia. Poczta Polska, powołując się na wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z 7 marca 2023 r. o sygn. akt II GSK 94/20 wskazuje, że w trakcie kontroli jej pracownik powinien ustalić cztery elementy:

  • obecność urządzenia RTV objętego obowiązkiem rejestracji;
  • zdolność urządzenia do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego (prawnicy wskazują, że by spełnić ten warunek kontroler powinien uruchomić urządzenie - dzięki temu może o stwierdzić na przykład, że jest sprawne);
  • fakt rejestracji (albo jej brak);
  • okres używania.

Ten ostatni element jest ustalany w kontekście obowiązywania 14 dniowego okresu, jaki właściciel sprzętu RTV ma na jego zarejestrowanie (każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie).

Czy mamy obowiązek wpuścić kontrolera RTV?

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii związanych z kontrolą abonamentu jest obowiązek (a raczej jego brak) wpuszczenia kontrolera do domu czy mieszkania. Poczta Polska informuje, że "osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych" – czytamy. Prawnicy dosyć zgodnie podkreślają jednak, że kontrolerzy abonamentu RTV nie mają uprawnień przypisanym służbom, a zatem nie mamy obowiązku wpuszczania ich do dumy czy mieszkania. Nawet jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia, że posiadamy w domu odbiornik, natomiast nie uiszczamy za niego opłaty.

"Potwierdza to często przytaczany wyrok NSA z 26 września 2018 roku (II GSK 590/18), wskazujący, że co prawda kontrolerzy Poczty Polskiej podmiot uprawniony do przeprowadzenia kontroli, ale podkreślić należy, że ustawa nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i opłat" – przypomniał jakiś czas temu "Dziennik Gazeta Prawna".

Jakie są kary za niepłacenie abonamentu RTV?

W 2024 r. miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 8,70 zł. Miesięczny abonament za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny to 27,30 zł. Jeśli kontroler stwierdzi używanie niezarejestrowanego radia lub telewizora, abonentowi grozi kara w wysokości 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu, w którym to naruszenie stwierdzono.

Kiedy jest największe ryzyko, że Poczta Polska ściągnie zaległy abonament?

Praktyka pokazuje, że dla Poczty Polskiej łatwiejsze niż prowadzenie kontroli jest egzekwowanie zaległych odpłat od osób, które posiadają zarejestrowany odbiornik. Jeśli taka osoba przestaje płacić, Poczta Polska może wystawić wezwanie do zapłaty. Jeśli abonent nie wpłaci zaległej kwoty, sprawa może trafić do urzędu skarbowego. Zaległy abonament RTV fiskus może ściągać np. z: nadpłaty podatku dochodowego, rachunku bankowego, emerytury, renty czy pensji.