Termin składania rocznych zeznań podatkowych za 2023 r. upływa we wtorek, 30 kwietnia 2024 r. W ostatnich latach duża część podatników nie czeka z tym do ostatniej chwili, tylko składa PIT-a wcześniej. Sprzyja temu fakt, że od kilku lat spora część z nich może korzystać z PIT-ów wstępnie uzupełnionych przez ministerstwo finansów i dostępnych przez internet – aktualnie w usłudze "Twój e-PIT". Jeśli po sprawdzeniu zeznania podatnik nie chce wprowadzać w nim żadnych zmian – wystarczy, że je zatwierdzi.

Wstępnie przygotowane deklaracje w usłudze "Twój e-PIT" dostępne są od 15 lutego. Z informacji przekazanych 18 lutego przez ministerstwo finansów wynika, że przez pierwsze kilka dni przez e-PIT złożono ponad milion deklaracji. Tym, co dopinguje podatników do szybkiego rozliczenia się z fiskusem może być z pewnością spodziewany zwrot podatku.

Zwrot podatku. Od czego zależy termin, w jakim skarbówka odda nam nadpłaconą kwotę?

Reklama

Urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłacony podatek w terminie:

  • do 45 dni od dnia złożenia zeznania przez internet;
  • do 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania – jeśli zeznanie zostało złożone w formie papierowej.

Szybciej na zwrot nadpłaty mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny rozliczający się przez internet. W ich przypadku termin zwrotu może zostać skrócony do 30 dni. By móc skorzystać z tej opcji muszą zaznaczyć odpowiednią rubrykę w części W deklaracji PIT-36 lub części O deklaracji PIT-37.

Czy oprócz Karty Dużej rodziny istnieje coś, co zmienia zasady, na jakich skarbówka ma nam zwrócić podatek? Kolejnym wyjątkiem jest złożenie deklaracje przed 15 lutego. W przypadku tej grupy podatników terminy zwrotu zaczynają biec nie od daty złożenia, ale od 15 lutego.

Czy istnieje sposób na szybszy zwrot podatku?

Największe szanse na szybki zwrot podatku mają podatnicy, których nadpłata nie przekracza 5 tys. zł. Tego typu zwroty najczęściej dokonywane są automatycznie, bez udziału człowieka. Administracja skarbowa wykorzystuje do tego celu system Auto Zwrot.

Istnieje też przekonanie, że im wcześniej podatnik rozliczy się z fiskusem, tym większa szansa, że urząd przekaże mu nadpłaconą kwotę po kilku czy kilkunastu dniach od złożenia PIT-a, a nie np. w ostatnim możliwym terminie. Doświadczenie pokazuje, że jest w tym sporo prawdy (choć jak już wspomnieliśmy, w przypadku zeznań złożonych przed 15 lutego termin i tak zaczyna biec dopiero od tej daty).

Zwrot nadpłaconego podatku: na konto, pocztą lub w kasie urzędu

Urzędy skarbowe zwracają podatek:

  • na konto wskazane w deklaracji podatkowej lub zgłoszone wcześniej do urzędu;
  • przekazem pocztowym na adres wskazany w zeznaniu, od kwoty nadpłaty potrąca się wówczas koszty przesyłki;
  • jeśli nadpłata nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, skarbówka nie wyśle jej pocztą; podatnik może ją otrzymać albo przelewem na konto, albo zgłosić się po nią osobiście do kasy urzędu skarbowego.

Opóźnienia w zwrocie podatku

Ustawowy termin jaki fiskus ma na zwrócenie podatnikowi nadpłaconego podatku może ulec wydłużeniu jeśli zostanie złożona korekta deklaracji. Urząd skarbowy ma wówczas 2 miesiące od dnia złożenia tej korekty. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż 3 miesiące lub 45 dni od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej. Inny przykład, który może opóźnić zwrot jest kontrola podatkowa zakończona wykryciem nieprawidłowości w zeznaniu.

Nadpłacony podatek, brak zwrotu. Kiedy jest to możliwe?

W niektórych przypadkach podatnik może nie otrzymać zwrotu nadpłaconej kwoty. Nadpłata może zostać naliczona z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, czy na poczet odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Zwrot może też zostać zajęty przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym.