Czy można płacić uszkodzonymi banknotami?

Co zrobić ze zniszczonym banknotem? Czy można nim płacić? Jak najbardziej. Jednak warto podkreślić jedno – zarówno klient, jak i kasjer mogą nie przyjąć takich pieniędzy. Dlatego więc trzeba być przygotowanym na odmowę. Nie ma też jednak konieczności, by takie banknoty wyrzucić.

Gdzie wymienić zniszczone banknoty?

Reklama

Według rozporządzenia nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uszkodzone banknoty można wymienić w bankach działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie zniszczenia banknotów polegają wymianie?

Według wspomnianego rozporządzenia można wymienić tylko takie pieniądze, których autentyczność nie budzi podejrzeń, a zniszczenia pozwalają rozpoznać wartość nominalną banknotów lub monet.

Banknoty mogą być:

 • postrzępione,
 • naddarte,
 • podklejone,
 • przerwane,
 • zabrudzone,
 • zaplamione,
 • odbarwione,
 • uszkodzone w inny sposób – na przykład rysunkiem czy trwałym napisem.

Wymienić można również monety:

 • z uszkodzeniami mechanicznymi,
 • wytarte,
 • o zmienionej barwie,
 • skorodowane,
 • uszkodzone w inny sposób – na przykład przez umieszczenie na nich napisu czy rysunku.

Czy zawsze otrzymasz pełną wartość wymienianego zniszczonego pieniądza?

Nie zawsze uszkodzony banknot lub zniszczona moneta są w stanie, który uprawnia do wymiany w pełnej wartości nominalnej. Pełna wartość jest zwracana w przypadku, gdy:

 • banknoty są przerwane na kilka części, sklejone lub sklejone, kiedy części pochodzą z tego samego banknotu i nie ma ubytków powierzchni w miejscach, gdzie są przerwane – łącznie stanowią 100 proc. powierzchni;
 • banknoty zachowały ponad 75 proc. powierzchni w jednym fragmencie;
 • rozłączone elementy monety, czyli rdzeń i pierścień, pochodzą z jednej monety o tej samej wartości nominalnej.

Istnieją jednak przypadki, w których osoba wymieniająca zniszczone banknoty lub monety otrzyma tylko połowę wartości nominalnej. Dzieje się tak, jeśli:

 • banknoty zachowały od 45 do 75 proc. powierzchni w jednym fragmencie;
 • zachował się przynajmniej jeden element monety, czyli rdzeń lub pierścień.

Czy banki mają zawsze obowiązek wymiany uszkodzonych banknotów i zniszczonych monet?

Nie za każdym razem bank musi wymienić zniszczone banknoty lub monety. Przypomnijmy że ich autentyczność nie może budzić wątpliwości. Jeśli się tak jednak stanie, istnieje jeszcze jedna możliwość.

Otóż uszkodzone banknoty czy monety są przekazane w celu wymiany do Centrali Narodowego Banku Polskiego wraz z wnioskiem o wymianę zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych. To tam zapada decyzja, czy pieniądze zostaną wymienione.