Niemiecki rynek pracy: Niedobór wykształconych pracowników

O złożonych przyczynach problemu pisze Deutsche Welle analizując dwie kwestie – nowe wyzwania rynku pracy i niemieckiego szkolnictwa. Redakcja portalu przytacza niepokojące dane dotyczące zatrudnienia w Niemczech: jesienią 2023 roku zarejestrowano ponad 1,7 miliona ofert pracy. Największe braki pracowników zanotowano szczególnie wśród zawodów medycznych, kierowców, nauczycieli, pracowników budowlanych i specjalistów IT.

Na początku roku odnotowano ponad 4,8 miliona osób pobierających świadczenie dla bezrobotnych. Jak zauważa redakcja, prawie połowa tej grupy nie posiada podstawowego szkolenia zawodowego, co dodatkowo zmniejsza szansę na znalezienie pracy. Jak podaje dw.com obecnie prawie 25 proc. osób długotrwale bezrobotnych na rynku niemieckim nie posiada żadnego dyplomu ukończenia szkoły.

Reklama

Kryzys niemieckiej edukacji?

Niemiecka prasa alarmuje o stanie publicznej oświaty już od wielu lat. Jak podają liczne raporty, niemieccy uczniowie coraz gorzej radzą sobie z podstawowymi umiejętnościami – rozumieniem tekstu czytanego, matematyką, przyrodą. Spadek jakości nauczania potwierdziły raporty z kilku ostatnich badań PISA. W międzynarodowych badaniach umiejętności nastolatków niemieckie szkoły zaliczyły znaczny spadek.

Redakcja dw.com przypomniała, że w ostatnim badaniu PISA (2022) niemieccy uczniowie osiągnęli najniższe miejsce w historii badań (w porównaniu ze średnią krajów OECD i wcześniejszym poziomem niemieckich szkół w rankingach raportu). Za słaby wynik obwiniono m.in. wyzwania związane z nauczaniem w trakcie pandemii COVID-19 – czynnik, który wpłynął na spadek większości europejskich krajów (w tym Polski) w ostatnim raporcie.

Eksperci wskazują na złożone przyczyny problemu

Niemieccy eksperci od oświaty podkreślają, że problem jest złożony. Specjalistów zajmujących się szkolnictwem niepokoi szczególnie wysoki odsetek uczniów pochodzących z tzw. środowisk imigranckich, którzy rezygnują z kontynuowania edukacji. Jak podaje dw.com w 2022 roku 12 proc. uczniów i 10 proc. uczennic z tej grupy nie posiadało żadnego dyplomu ukończenia szkoły w wieku 25 lat. "W Niemczech sukces akademicki wciąż zależy od zaplecza społecznego" – wyjaśniła dw.com Anja Bensinger-Stolze, członkini niemieckiego Związku Zawodowego Oświaty i Nauki.

Kolejnym wyzwaniem okazuje się brak znajomości języka niemieckiego przez młodszych uczniów ze środowisk imigranckich. Do tego dochodzi problem braku wystarczającej liczby placówek przedszkolnych. Bensinger-Stolze podkreśliła, że możliwości części uczniów są mocno ograniczone także ze względu na braki w kadrach nauczycielskich. Ekspertka podliczyła, że różnica pomiędzy zapotrzebowaniem na nauczycieli w Niemczech, a ich dostępnością wzrośnie do "56 tys. pełnoetatowych stanowisk pracy do 2035 roku". Jak podaje dw.com obecnie niemieckie szkolnictwo ma zapotrzebowanie na ok. 14 tys. nauczycieli różnych specjalizacji, a liczba wakatów wzrasta.