Pompy ciepła z listy ZUM. Producenci przedstawią raporty z badań

Z informacji podanej przez PAP wynika, że w tej chwili NFOŚiGW prowadzi prace nad wdrożeniem uchwały oraz aktualizacją regulaminu listy zielonych urządzeń i materiałów. Po ich zakończeniu zostanie opublikowane oficjalne ogłoszenie o zmianach w programie. Odpowiednia informacja trafi też do producentów urządzeń znajdujących się na liście ZUM.

W myśl nowych zasad będą oni musieli przedstawiać raporty z badań pomp ciepła potwierdzających parametry wskazane w etykiecie energetycznej i karcie produktu. Producenci którzy nie dotrzymają wskazanych terminów będą musieli liczyć się z tym, że obecność ich urządzenia na liście ZUM zostanie zawieszona. To oznacza, że ich urządzenia nie będą objęte dofinansowaniem z programu "Czyste Powietrze".

Reklama

Lista ZUM – co to jest?

Lista ZUM, czyli lista zielonych urządzeń i materiałów (https://lista-zum.ios.edu.pl/) prowadzona jest przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Jak czytamy na stronie, powstała jako pomoc dla wnioskodawców "Czystego Powietrza" w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Producenci lub inne upoważnione przez nich podmioty zgłaszają do IOŚ-PIB swoje urządzenie lub materiał, które po weryfikacji trafiają na listę.

Lista ZUM ma formę wyszukiwarki (https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx) podzielonej na kategorie, w zależności od rodzaju urządzenia, jakie chcemy sprawdzić (oprócz pomp ciepła są na niej np. różne rodzaje kotłów). Same pompy ciepła, na chwilę obecną, są podzielone na kilka podkategorii:

  • pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55 st. C);
  • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (dla temperatury zasilania 55 st. C);
  • pompa ciepła powietrze/woda do C.W.U.;
  • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;
  • pompa ciepła typu powietrze/powietrze.

Pompy ciepła tylko z listy ZUM – przyczyny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz IOŚ-PIB już od jakiegoś czasu informowały o potrzebie wprowadzenia zmian w programie "Czyste powietrze" polegającym na tym, by do wpisana urządzenia na listę ZUM konieczne było dołączenie raportu z badań wykonanych w akredytowanym laboratorium, posiadającym odpowiednie certyfikaty. Ponadto dotowane urządzenia,oprócz określonych wymagań dotyczących klasy efektywności energetycznej miałyby spełniać również wymagania dotyczące np. minimalnej sprawności sezonowej dla klimatu chłodnego czy mocy akustycznej.

W styczniu br., zapowiadając zmiany w "Czystym Powietrzu" NFOŚiGW wskazywał, że zostaną one podjęte " w związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu "Czyste Powietrze" (…) pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów" – czytamy na stronie czystepowietrze.gov.pl.