Kto może skorzystać z dodatku dla przymusowo zatrudnianych?

Ze świadczenia mogą skorzystać osoby, które w latach 1949-1959 pracowały przymusowo w kopalniach węgla, zakładach rud uranowych lub kamieniołomach. Ponadto możesz ubiegać się o to świadczenie jeśli jesteś żołnierzem z poboru w 1949 roku wcielonym do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i zostałeś przymusowo zatrudniony w kopalniach węgla i kamieniołomach, a także jeśli jesteś żołnierzem przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Dodatek dla przymusowo zatrudnianych: Czy potrzebny jest wniosek?

Reklama

Tak, konieczne jest złożenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej według miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek). Komenda musi potwierdzić rodzaj i okres wykonywanego przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej.

Wypłacanie dodatku dla przymusowo zatrudnianych

Świadczenie wypłacane jest:

  • emerytom i rencistom – co miesiąc z emeryturą lub rentą,
  • uprawnionym do emerytury lub renty, której wypłatę zawieszono – co kwartał (w trzecim miesiącu kwartału).

Świadczenie jest przyznawane niezależnie od czasu trwania przymusowego zatrudnienia, w wysokości równoważnej dodatkowi kombatanckiemu. Kwota świadczenia pieniężnego zostaje podwyższona zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadza się waloryzację.

Ile wynosi dodatek dla przymusowo zatrudnianych?

Dodatek do 29 lutego wynosił 294,39 zł. Od 1 marca 2024 roku wynosi 330,07 zł.

Co z innymi dodatkami?

Zgodnie z informacjami na stronie zus.pl Jeżeli osoba jednocześnie ma ustalone prawo do świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych oraz do:

  • dodatku kombatanckiego lub świadczenia przysługującego w wysokości tego dodatku,
  • dodatku określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • dodatku za tajne nauczanie,
  • świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych,

to przysługuje jej tylko jedno z tych świadczeń lub jeden z dodatków – wyższe lub wybrane.