Limity tańszego prądu 2024 – ile wynoszą i kto może z nich korzystać?

Dla większość gospodarstw domowych limit tańszego prądu wynosi w 2024 roku 1500 kilowatogodzin.

Wyższe limity dostępne są dla:

Reklama
  • osób prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej – 2000 kilowatogodzin;
  • rodzin z Kartą Dużej Rodziny, czyli rodzin wielodzietnych – 2000 kilowatogodzin;
  • osób z niepełnosprawnością – 1800 kilowatogodzin.

Osoby, które mogą skorzystać z wyższych limitów, muszą pamiętać o tym, by złożyć odpowiednie oświadczenie, by skorzystać z zamrożenia cen energii. Gospodarstwa domowe, które nie przekroczą limitu 1500 kilowatogodzin, nie muszą z tego tytułu składać żadnych dokumentów.

Termin składania wniosków dla osób korzystających z wyższych limitów prądu

Osoby, które mogą skorzystać z wyższych limitów prądu, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2024 roku. Jeżeli jednak nabędą prawo do zwiększonego limitu w trakcie 2024 roku, to muszą złożyć wniosek w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności do niego uprawniających.

Ile zapłacimy za prąd powyżej limitu?

Przypomnijmy, że do końca czerwca 2024 roku maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie może przekroczyć 412 zł za megawatogodzinę (1000 kilowatogodzin). Jeżeli przekroczony zostanie limit, wówczas obowiązywać ma stawka maksymalnie 693 zł za megawatogodzinę.

Jak zwiększyć limit? Wniosek o limity tańszego prądu

Jak wspominaliśmy, osoby, które podlegają pod najniższy limit, nie muszą składać wniosków. Jednak w przypadku zwiększonych limitów będzie to konieczne:

  • jeżeli w zeszłym roku osoby te nie składały wniosku (na przykład ominęły ostateczny termin);
  • jeśli prawo do zwiększonego limitu przysługuje im dopiero teraz.

W przypadku limitu 1800 kilowatogodzin należy złożyć oświadczenie u dostawcy prądu wraz z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z kolei w przypadku 2000 kilowatogodzin oprócz oświadczenia należy złożyć kopię Karty Dużej Rodziny lub kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 rok podatku rolnego.

Wzory oświadczenia są dostępne na stronach spółek energetycznych. Należy je złożyć online lub w biurach obsługi klienta dystrybutorów.