Rozszerzona lista refundowanych terapii

Od 1 kwietnia więcej osób będzie miało dostęp do refundowanych terapii – rozszerza się bowiem ich lista. Jak podaje serwis gov.pl, cytując ministrę zdrowia Izabelę Leszczynę: "To druga lista w tym roku, ale pierwsza tak bogata. Pobiliśmy rekord. Mamy 33 nowe terapie".

Z informacji zawartych w serwisie wynika, że będą to między innymi terapie dotyczące kardiologii, ginekologii czy onkologii ginekologicznej lub chorób rzadkich. Pacjenci będą mogli skorzystać z 7 terapii we wskazaniach onkologicznych, 26 – w nieonkologicznych oraz 8 – dla chorób rzadkich.

Reklama

Większa liczba leków wytwarzanych w Polsce na liście

Ministra zdrowia zaznacza jeszcze, że przygotowane zostały dwie listy polskich leków – jedna z nich obejmuje leki, które są wytwarzane w Polsce lub do ich wytworzenia użyto wyprodukowanych w naszym kraju substancji czynnych; z kolei druga to leki wytwarzane w kraju z substancjami czynnymi także tutaj wytworzonymi.

Pierwsza wymienionych list ma 7 polskich producentów, 84 substancje czynne oraz 329 produktów o indywidualnych kodach GTIN, czyli unikalnych identyfikatorach produktu, które są zgodne z międzynarodowymi standardami. Na drugiej liście z kolei znajduje się 3 polskich producentów, 11 substancji czynnych oraz 24 produkty.

"Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie lekowym pacjentów. Celem jest także zwiększenie udziału w rynku leków wytwarzanych przez polski przemysł farmaceutyczny, a także zachęta do rozwoju krajowej produkcji substancji czynnych i leków" – czytamy w wypowiedzi ministry zdrowia.

Refundowane leki w aptece będą tańsze o 10 proc., jeśli będzie to z pierwszej grupy oraz o 15 proc., jeżeli będzie to lek z grupy drugiej.

Jakie terapie będą refundowane od 1 kwietnia?

W serwisie Gov.pl można również podano, jakie terapie będą refundowane.

W przypadku ginekologii i onkologii ginekologicznej refundacja obejmie pembrolizumab stosowany w przypadku chorych na raka szyjki macicy, relugolix, estradiol i norethisteron (leczenie mięśniaków macicy) oraz rozszerzone zostaną wskazania do stosowania olaparybu (leczenie nowotworowego raka jajnika, jajowodu, pierwotnego raka otrzewnej bez mutacji w genach BRCA 1/2).

W przypadku chorób rzadkich zmienią się zapisy programu lekowego SMA w zakresie terapii genowej Zolgensma, rozszerzony zostanie dostęp do szczepionki przeciw RSV dla dzieci chorych na SMA (do 2. roku życia) oraz mukowiscydozę (do 1. roku życia), refundowany będzie efgartigimod alfa, rytuksymab, mykofenolan mofetylu (leczenie miastenii), a także olipudaza alfa (leczenie chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy – technologia o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) finansowana z Funduszu Medycznego).

Jeżeli natomiast chodzi o kardiologię, to rozszerzone zostaną wskazania refundacyjne dla ezetymibu, ezetymibu w skojarzeniu z atorwastatyną (leczenie pacjentów z niewydolnością serca), zmianie ulegnie program lekowy dotyczący leczenia pacjentów pediatrycznych oraz zostaną rozszerzone wskazania dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi, a także wskazania do stosowania empagliflozyny (leczenie niewydolności serca).

Od 1 kwietnia zamiany w receptach rocznych

Już od 1 marca 2024 roku system informatyczny P1, czyli system e-zdrowie, który gromadzi dane o zdarzeniach medycznych pacjentów, sam oblicza odpowiednie ilości leków, wyrobów medycznych czy środków spożywczych przepisanych w recepcie rocznej. Do tej pory zajmowali się tym farmaceuci. Jednak w okresie przejściowym, czyli do 31 marca można było albo korzystać z nowego systemu, albo nadal wyliczać ilość samodzielnie. Od 1 kwietnia 2024 roku to się zmieni i konieczne będzie dostosowanie się do nowych rozwiązań. Od tej daty bowiem system może odrzucić e-receptę wystawioną według poprzedniego schematu.