"Wysoki napływ kapitału w ostatnich latach wynikał przede wszystkim z wysokich zysków osiąganych przez podmioty bezpośredniego inwestowania oraz z reinwestycji tych zysków" - napisał NBP.

Polscy inwestorzy bezpośredni dokonali w 2016 roku transakcji na kwotę 31,8 mld zł, co stanowiło wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 13,0 mld zł.

"Blisko połowę tej kwoty stanowiły jednak transakcje związane z reorganizacją funduszy inwestycyjnych, które skutkowały zmniejszeniem inwestycji portfelowych i odpowiednim wzrostem inwestycji bezpośrednich. (PAP Biznes)