Zysk netto Grupy Azoty wyniósł 171,93 mln zł, EBIT 238,43 mln zł w I kw. 2018 r.Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 171,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 231,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 238,43 mln zł wobec 318,83 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 403,2 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 497,1 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 2 687,39 mln zł rok wcześniej.

"Poziom przychodów ze sprzedaży uległ zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,1%, co przy jednoczesnym niższym wzroście poziomu kosztów wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów (zmniejszenie o 4,5%) skutkowało wypracowaniem przez Grupę Azoty zysku brutto ze sprzedaży w wysokości 574 474 tys. zł. Zysk brutto ze sprzedaży w I kwartale 2017 roku był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku bieżącego o 100 609 tys. zł. Zysk ze sprzedaży, uwzględniający koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, wyniósł 241 029 tys. zł i zmniejszył się o 26,3% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. W I kwartale 2018 roku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa odnotowała ujemny wynik w wysokości (2 599) tys. zł, co nieznacznie wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT. Wynik EBIT ukształtował się na poziomie 238 430 tys. zł" - czytamy raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 45,69 mln zł wobec 45,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)