Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki i zobowiązań wobec CCC do 15 majaWarszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Gino Rossi zawarło aneks do umowy pożyczki z CCC, zmieniający datę spłaty zobowiązania na 15 maja 2019 r., podała spółka.

W lutym Gino Rossi informowało, że otrzyma 20 mln zł pożyczki od CCC w celu uregulowania zaległych zobowiązań oraz podtrzymania bieżącej działalności. W połowie marca spółka podwyższyła wartość pożyczki do 23,5 mln zł.

W osobnym komunikacie Gino Rossi podało dziś, że otrzymało zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań w łącznej kwocie ok. 48 mln zł wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 15 maja 2019 r."Ponadto emitent informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC" - czytamy także w drugim komunikacie.


Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)