Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Tauron Polskiej Energii w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną oraz przyznała rating programowi emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł w walucie krajowej na poziomie BB+ i krajowy rating na poziomie BBB+ (pol), poinformowała spółka.

"Pełna lista ocen ratingowych obejmuje:

- długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie BBB; perspektywa stabilna,

- krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie F3,

- krajowy rating długoterminowy potwierdzony na poziomie A+(pol); perspektywa stabilna,

- rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie zagranicznej dla euroobligacji o wartości 500 mln euro potwierdzony na poziomie BBB,

- krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia potwierdzony na poziomie A+(pol),

- rating obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro (Europejski Bank Inwestycyjny - EBI) potwierdzony na poziomie BB+,

- rating obligacji hybrydowych o wartości 750 mln zł (EBI) potwierdzony na poziomie BB+,

- rating programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK) potwierdzony na poziomie BB+,

- rating krajowy programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK) potwierdzony na poziomie BBB+(pol),

- nadanie ratingu w walucie krajowej obligacjom hybrydowym o wartości 400 mln zł (BGK) na poziomie BB+,

- nadanie ratingu krajowego obligacjom hybrydowym o wartości 400 mln zł (BGK) na poziomie BBB+(pol)" - czytamy w komunikacie.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)