Inpro miało 0,48 mln zł zysku netto, 1,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Inpro odnotowało 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,61 mln zł wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej.

"Niska rentowność grupy wynika z rozkładu prowadzonych przedsięwzięć deweloperskich. Większość lokali, dla których wydano pozwolenie na użytkowanie w ubiegłym roku zostało przekazanych klientom jeszcze w 2018, a kolejne przedsięwzięcia generujące wysokie przychody pojawia się dopiero w III i IV kwartale roku" - podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,95 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 48,34 mln zł rok wcześniej.

"Narastająco za pierwsze trzy miesiące 2019 roku Grupa Kapitałowa Inpro sprzedała łącznie 186 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 24 % mniej niż w okresie porównywalnym (przez pierwsze trzy miesiące ubiegłego roku Grupa sprzedała 245 lokali). Wyniki sprzedażowe pierwszego kwartału były jednak lepsze niż sprzedaż netto w ostatnim kwartale 2018 r. (wzrost o 14 %)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,55 mln zł wobec 6,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali.

(ISBnews)