Herkules miał 1,11 mln zł zysku netto, 7,5 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Herkules odnotował 1,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,46 mln zł wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 7,5 mln zł w porównaniu z 8,93 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,87 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 28,89 mln zł rok wcześniej.

"Sukcesem prezentowanego okresu jest wciąż utrzymujący się rekordowo wysoki stopień wykorzystania żurawi wieżowych, otwieranie nowych projektów w tym sektorze i dalszy wzrost obrotów. Sprzedaż w tym dziale w I kw. 2019 r. była, co prawda niższa o 8% od wolumenu przychodów w IV kw. 2018 r., co jest tradycyjnym efektem sezonowości, ale o 12% wyższa od sprzedaży w I kwartale 2018 r. Pozytywny obraz tego segmentu potwierdza też osiągany wynik na sprzedaży w I kwartale 2019 r., który był wyższy o 15% od osiągniętego w IV kw. 2018 r. i o 62% od zysku na sprzedaży za I kw. 2018 r." - czytamy w raporcie.

Zdecydowanie gorzej prezentuje się sytuacja w dziale żurawie kołowych. Sprzedaż w I kw. 2019 r. była o 17% niższa od przychodów IV kw. 2018 r. i 19% w relacji do I kw. 2018 r. W ubiegłym roku dział ten wykazywał zysk na sprzedaży, omawiany kwartał bieżącego roku zakończył ze stratą blisko 0,6 mln zł. Z pewnością częściową przyczyną tego stanu jest sezonowość i oczekuje się, że w kolejnych okresach bieżącego roku aktywność w tej sekcji powinna wzrosnąć. Nieco lepiej prezentuje się dział żurawi gąsienicowych, w którym I kw. 2019 r. przyniósł sprzedaż niższą o 42% w relacji do I kw. 2018 r., ale o 25% wyższą niż w IV kw. 2019 r. Wzrost ten skorelowany jest także z rentownością - wynik na sprzedaży po spadkowym okresie poprzednich kwartałów wzrósł w I kw. 2019 r. o blisko 200% do 0,2 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 20,72 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)