Boryszew miał 37,31 mln zł zysku netto, 87,8 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Boryszew odnotował 37,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 37,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 48,89 mln zł wobec 56,27 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 87,8 mln zł wobec 81,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1706,54 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 1626,68 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 52,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominujące wobec 74,74 mln zł rok wcześniej przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3211,05 mln zł w porównaniu z 3249,23 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto z działalności kontynuowanej w I-II kw. wyniósł 74,57 mln zł w porównaniu z 107,62 mln zł zysku rok wcześniej,

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 22,21 mln zł wobec 50,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)