"Głównym celem rozszerzenia działalności jest dywersyfikacja oferty produktów i usług świadczonych przez spółki z grupy emitenta. Pierwsze półrocze 2020 wraz z pandemią COVID-19 i załamaniem się rynku inwestycyjnego pokazało zagrożenia dla dynamiki rozwoju podstawowej działalności Tower Investments oraz zmiany rynkowe w branży spożywczej, których tempo niewątpliwie przyspiesza. Chodzi tu o istotny wzrost zainteresowania klientów ofertą sklepów internetowych, jakością dostaw oraz ofertą produktów spożywczych w podwyższonym reżimie sanitarnym" - czytamy w komunikacie.

Wykorzystując szanse rynkowe oraz kompetencje zespołu zarząd Tower Investments, po zasięgnięciu opinii rady nadzorczej, postanowił zaangażować się w dwa nowe obszary działalności:

1) Produkcja wyrobów cukierniczych - zakup zakładu produkcyjnego w 2019 roku początkowo ograniczony został do wydzierżawienia aktywów. Analiza rynku wykazała jednak, że rynek pakowanych ciast o wysokiej jakości jest jednym z najmniej zagospodarowanych obszarów rynku spożywczego. Wspólnie z Adamem i Piotrem Gesslerami powstała oferta najwyższych jakościowo i smakowo produktów. Dzięki specjalnej technologii pakowania produkty będą ponadto całkowicie bezpieczne. Oferta produktowa będzie stopniowo rozszerzana o wyroby czekoladowe (batony, torciki itp.) oraz mieszanki spożywcze (budynie, kisiele, lody itp.). Aktualne zdolności produkcyjne zakładu umożliwiają roczną produkcję na poziomie 1000 ton ciast i podobnych wyrobów oraz ponad 2000 ton mieszanek spożywczych. W tym celu powołany został nowy podmiot: Manufaktura Gessler, w którym Tower Investments objął pośrednio kontrolny pakiet akcji.

2) Delikatesy internetowe - wzrost zainteresowania klientów zakupami przez internet oraz stosunkowo uboga oferta produktów delikatesowych w istniejących serwisach zakupowych wskazała niezagospodarowany dotychczas obszar na rynku spożywczym. Deli2.pl zaoferuje klientom zakupy z różnych delikatesów pod jednym adresem. Usługa będzie dostępna początkowo w aglomeracji warszawskiej, a w kolejnych latach w 6 największych aglomeracjach Polski, oferując dostęp do najwyższej jakości produktów ponad 10 milionom klientów. W tym celu powołany został nowy podmiot: Deli2, w którym Tower Investments objął kontrolny pakiet akcji.

W ocenie zarządu, opisana wyżej dywersyfikacja działalności Tower Investments zapewni szybszy rozwój grupy kapitałowej oraz w efekcie istotny wzrost wartości spółek z grupy, podsumowano.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)