"Oferta spotkała się z pozytywną odpowiedzią potencjalnych inwestorów, przy czym wskazywane zainteresowanie ofertą znacząco przekroczyło wstępne oczekiwania. Stąd też emitent i akcjonariusze sprzedający zatwierdzili zwiększenie maksymalnej liczby akcji oferowanych w ramach oferty do nie więcej niż 190 293 225 akcji istniejących, co oznacza w sumie nie więcej niż 214 658 285 akcji sprzedawanych oraz nie więcej niż 246 857 143 akcji w ofercie" - czytamy w suplemencie.

Ostateczne proporcje liczby akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych zostaną ustalone przy podawaniu ceny emisyjnej, wskazano także.

Reklama

Oferta publiczna akcji miała obejmować łącznie nie więcej niż 187 826 087 akcji zwykłych (a z uwzględnieniem akcji dodatkowego przydziału - 216 000 000). Według zapowiedzi z prospektu, oferta miała obejmować nie więcej niż 28 571 429 nowych akcji (z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł) oraz sprzedaż nie więcej niż 163 599 596 istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy, tj. spółki Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l., a także grupę dyrektorów i członków kadry kierowniczej emitenta.

W suplemencie podano, że po zakończeniu oferty (i bez wykonania opcji akcji dodatkowego przydziału) nowi akcjonariusze będą posiadać walory stanowiące 20,87% kapitału. Jeśli oferta zostanie zamknięta po minimalnej cenie z przedziału (tj. 35 zł), nowi akcjonariusze będą posiadać 214 658 385 akcji, zaś jeśli oferta zostanie sprzedana po maksymalnej cenie z przedziału (tj. 43 zł), nowi akcjonariusze obejmą 213 549 039 akcji.

Oferta rozpoczęła się 22 września od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (book-building potrwa do 28 września). Przedział cenowy ustalono na 35-43 zł za akcję, zaś maksymalną cenę dla inwestorów detalicznych ustalono na 43 zł za akcję. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na GPW - na 12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie).

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.