Zysk operacyjny wyniósł 30,4 mln zł wobec 82,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 14,17 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 31,86 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 22,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 89,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 42,89 mln zł w porównaniu z 95,92 mln zł rok wcześniej.

"Grupa wycenia swoje nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej. W związku z wpływem pandemii COVID-19 na rynek nieruchomości, grupa dokonała aktualizacji raportów z wycen nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 roku. Wpływ zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za 9 m-cy 2020 roku wyniósł 50 mln zł (z wyłączeniem dodatniego wpływu różnic kursowych wynoszącego 81 mln zł) i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. W okresie 9 miesięcy 2020 r. grupa poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 168 mln zł" - czytamy w raporcie.

W okresie 9 miesięcy 2020 grupa kontynuowała budowę Fabryki Norblina w Warszawie o powierzchni 65 000 m2. Pomimo pandemii koronawirusa i wprowadzonych obostrzeń budowa przebiega bez większych zakłóceń a jej ukończenie planowane jest zgodnie z harmonogramem na II kwartał 2021 roku, podano także.

Na dzień sporządzenia raportu sytuacja finansowa grupy jest stabilna i nie uległa pogorszeniu, wskazał Capital Park. Grupa posiada obecnie ok. 177 mln zł dostępnej gotówki, dzięki czemu utrzymuje bezpieczną pozycję płynnościową w obliczu zawirowań spowodowanych epidemią koronawirusa, oceniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 22,29 mln zł wobec 85,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Capital Park to firma inwestycyjna działająca na rynku nieruchomości w Polsce, od grudnia 2013 roku notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 213 tys. m2 i wartości rynkowej 1,8 mld zł. Flagowy projekt firmy realizowany obecnie to rewitalizacja dawnych zakładów Norblin, bracia Buch i T. Werner na warszawskiej Woli.

(ISBnews)