Jak czytamy w komunikacie, spółka ogłosiła zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego celem jest podjęcie uchwał rozpoczynających proces przeniesienia akcji spółki z rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Głównym punktem obrad zwołanego na 22 grudnia br. NWZA będzie podjęcie uchwały o przejściu od 1 stycznia 2021 roku na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które są pierwszym krokiem do przeniesienia notowań akcji spółki na rynek główny GPW" - czytamy.

Spółka przypomniała, że już w 2018 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznaczyło zarządowi cel osiągnięcia minimalnej kapitalizacji uprawniającej do zmiany rynku notowań, który został spełniony w sierpniu 2020 roku.

"Naszym celem jest budowa jeszcze bardziej dynamicznej i transparentnej firmy, potrafiącej skorzystać z szans, jakie daje obecna koniunktora na rynku technologii medycznych" - powiedział, cytowany w komunikacie prezes BioMaxima Łukasz Urban.

"Poprzez działania które planujemy, chcemy dalej stabilizować akcjonariat, zapewniając jednocześnie środki na kontynuację szybkiego rozwoju, którego spółka doświadcza przez ostatnie 2 lata" - dodał.

Lubelska spółka BioMaxima jest czołowym polskim producentem diagnostyki laboratoryjnej, m.in. testów do identyfikacji zakażeń SARS-CoV-2. W latach 2018- 2019 za ponad 20 mln zł zbudowała nowy zakład produkcyjny oraz Centrum Badawczo Rozwojowe w Lublinie. W nowym zakładzie skoncentrowano produkcję, przenosząc 4 wydziały z zakładów w Warszawie i Gdańsku. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach - czytamy w komunikacie.