2020 - stabilne wyniki w czasach pandemii

W 2020 roku CVI Dom Maklerski, lider rynku private debt w Europie Środkowo-Wschodniej, zmodyfikował swój model biznesowy, poszerzając grono partnerów oraz kanały dystrybucji.

Dotychczas firma zarządzała portfelami sześciu polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych, o różnych poziomach ryzyka na zlecenie Noble Funds TFI. Pomimo zdecydowanie gorszego otoczenia makroekonomicznego fundusze te uzyskały na koniec roku bardzo dobre wyniki, porównywalne do roku 2019 i lat poprzednich.

Finansowane przedsiębiorstwa w znakomitej większości nie tylko poradziły sobie w dobie kryzysu, ale w niektórych przypadkach wykorzystały sytuację do poprawy swojej efektywności, co przełożyło się na lepsze wyniki. Spółki te czerpały także korzyści z elastyczności, jaka wiąże się z finansowaniem przez private debt. W tego typu bezpośredniej relacji z funduszem istnieją możliwości dynamicznego dopasowania parametrów finansowania. Niewątpliwie pomogło to w szybkim dostosowaniu się do dramatycznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

w zakresie zarządzania portfelem CVI Ipopema Real Estate Debt FIZAN. Celem było udostępnienie nowej klasy aktywów szerokiemu gronu inwestorów oraz utworzenie liczącego się na środkowoeuropejskiej arenie funduszu finansującego podmioty działające na rynku nieruchomości.

Rynek nieruchomości, w szczególności mieszkaniowych jak i logistycznych, pomimo pandemii zachował się bardzo dobrze. w tego typu transakcjach - podkreślił Marcin Leja, Prezes Zarządu CVI Dom Maklerski.

Fundusze luksemburskie

Fundusze luksemburskie zarządzane przez CVI w ramach parasola CVI SICAV SIF osiągnęły kolejny etap rozwoju gromadząc ponad 130 milionów złotych na koniec roku 2020. Są to fundusze umożliwiające inwestycje w private debt w regionie Europy Środkowo-Wschodniej inwestorom z zagranicy, ale dostępne także dla inwestorów z Polski. Inwestorzy docenili wysokie stopy zwrotu osiągnięte przez oba subfundusze będące częścią CVI SICAV SIF. Wyniosły one za cały rok 2020 odpowiednio 7,64% dla CVI CEE JUNIOR DEBT oraz 3,82% dla CVI CEE DIRECT LENDING.

Wśród inwestycji zrealizowanych przez fundusze luksemburskie CVI znalazły się m.in. finansowanie obrotowe dla Autopart S.A. (europejski lider produkcji akumulatorów samochodowych dla rynku aftermarket), wsparcie wykupu udziałowca spółki Sunreef (producent luksusowych katamaranów) czy też finansowanie inwestycyjne dla Green House Development (deweloper realizujący inwestycje mieszkaniowe w Polsce).

2021 – rozwój private debt o nowe fundusze

Pandemia znacząco wpłynęła na rynek finansowy oraz zmieniła oczekiwania inwestorów. Obostrzenia regulacyjne wobec banków ograniczające akcję kredytową, wygaśnięcie programów pomocowych, a w niektórych przypadkach konieczność ich zrefinansowania, odbudowa kapitału obrotowego oraz finansowanie odłożonych w czasie inwestycji, to główne tendencje, które wpłyną na dalszy wzrost atrakcyjności private debt w roku 2021. Zainteresowanie tą klasą aktywów rośnie nie tylko po stronie polskich i zagranicznych firm, które za pomocą tego instrumentu chcą finansować swoje przedsięwzięcia, ale również po stronie osób gotowych zainwestować swoje środki w tę klasę aktywów.

300 mln euro w funduszu dla inwestorów instytucjonalnych

- Mamy szereg projektów inwestycyjnych, które zamierzamy zrealizować w pierwszym kwartale tego roku nie tylko w Polsce, ale też zagranicą, kontynuując naszą ekspansję w krajach z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Podstawą naszej działalności są fundusze prowadzone wspólnie z Noble Funds TFI. Są to unikatowe fundusze na polskim rynku, z wieloletnią historią bardzo dobrych wyników potwierdzających skuteczność obranych strategii inwestycyjnych. Zamierzamy nadal utrzymywać ich intensywną działalność inwestycyjną w kolejnych latach. Dodatkowo jednak, wychodząc naprzeciw popytowi na finansowanie typu private debt, część projektów zostanie zrealizowana w ramach nowego funduszu skierowanego do międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, którego głównym udziałowcem będzie jeden z największych funduszy inwestycyjnych w Europie. Do końca pierwszego kwartału planujemy zgromadzić w tym funduszu środki na poziomie 100 milionów euro, a do końca roku nawet 300 milionów euro – powiedział Marcin Leja.

Fundusze publiczne

Oprócz oferty dla inwestorów instytucjonalnych, CVI będzie również rozwijało ofertę dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych w Polsce. Zainteresowanie tego typu propozycją może zwiększać brak atrakcyjnej oferty depozytowej w bankach, czy też efektywnie ujemne oprocentowanie oferowane klientom korporacyjnym.

W planach CVI na ten rok jest także oferowanie nowych emisji funduszy publicznych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Byłyby to na rynku pierwsze tego typu oferty w modelu private debt, dostępne dla prawdziwie szerokiego kręgu inwestorów.

- Fundusze, których portfelami zarządzamy zapewniają możliwość regularnego wycofywania środków, czy też ich sprzedaży na GPW w przypadku funduszy publicznych. Nie mamy wątpliwości, że mogą być ciekawym rozwiązaniem do lokowania nadwyżek finansowych w średnim i długim terminie – dodał Marcin Leja.

***

CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną, liderem w pozabankowym finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma od 2012 r. zrealizowała ponad 900 transakcji, inwestując ponad 12 miliardów zł, w tym prawie 600 typu private debt. CVI obecnie zarządza portfelami funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych i łącznych aktywach ok. 4 mld zł. Firma została pierwszym polskim, a także wschodnioeuropejskim, laureatem rankingu magazynu Private Debt Investor w 2019 r., w kategorii „Lower Mid Market Lender of the Year, Europe 2018”.

Więcej informacji na:

www.cvi.pl

Materialy prasowe