Zysk operacyjny wyniósł 2,69 mln zł wobec 0,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 14,22 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 8,89 mln zł rok wcześniej.

"Q4 2020 był wyjątkowy ze względu na premiery Xbox Series X|S oraz PlayStation 5, które zredefiniowały rynek gamingowy. Wszystkie premiery Bloober Team cieszyły się dużym zainteresowaniem ww. okresie - osiągnęliśmy wysokie przychody, pomimo przesunięcia premiery 'The Medium', a nasze produkcje spotkały się z uznaniem graczy i recenzentów. Jednak pora 'żniw' zaczyna się dla nas od pierwszego kwartału bieżącego roku. Dopiero w wynikach tego kwartału będzie widoczna większość wpływów z 'Medium'. Dodatkowo jak zawsze staramy się przecież mieć jeszcze niespodziankę, więc ten 13. rok funkcjonowania powinien być dla nas najszczęśliwszym" - powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

W całym 2020 r. spółka miała 11,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 47,3 mln zł w porównaniu z 28,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 10,48 mln zł wobec 2,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)