"Zgodnie z uchwałą, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta, wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki, oznaczonych kodem PLELTBD00017, nastąpi z dniem 9 kwietnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Decyzją Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy stało się prawomocne 9 października 2020 r.

Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka zadebiutowała na GPW w 1996 r.