Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę w ilości 17 500 000 sztuk.

Jednocześnie zarząd postanowił złożyć wniosek do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na 24 sierpnia 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na 14 września 2021 roku, podano również.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)