Zysk operacyjny wyniósł 1,44 mln zł wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów i usług sięgnęły 4,9 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 2,16 mln zł rok wcześniej.

"Niedawno informowaliśmy o historycznym wyniku finansowym Ultimate Games uzyskanym w ciągu roku. W 2020 spółka osiągnęła 16,7 mln zł zysku netto i 15,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. Od kilku miesięcy, wraz z podmiotami z branży gamedev, tworzymy grupę kapitałową. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku wspólnie wypracowaliśmy 4,9 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz 2,5 mln zł zysku netto. Od 31 grudnia 2020 do końca marca 2021, stan gotówki na koncie grupy wzrósł z 16,8 mln zł do ponad 25 mln zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej po pierwszym kwartale wyniósł 1,4 mln zł" - powiedział prezes Mateusz Zawadzki, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Na wyniki pierwszego kwartału wpływ miała stabilna sprzedaż serii "Ultimate Fishing Simulator" na PC i VR wraz z dodatkami DLC oraz stabilna monetyzacja gier mobilnych - "UFS" i "Professional Fishing". W ostatnich miesiącach grupa znacząco poszerzyła portfolia produkcyjno-wydawnicze o nowe gry. Od stycznia do marca br. zostało wydanych 26 gier, głównie na platformę Nintendo Switch. Dodatkowo Ultimate Games zbyło części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 4,19 mln zł wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)