Zysk operacyjny wyniósł 40,61 mln zł wobec 2,53 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,97 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 154,4 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale grupa wciąż odczuwała negatywny wpływ COVID-19 poprzez trwające całkowite, bądź częściowe lockdowny na rynkach Grupy Forte. Szczególnie uciążliwym był lockdown na rynku niemieckim trwający nieprzerwanie do początku czerwca 2021. Obecnie wszystkie rynki są w pełni otwarte, jednak pojawiające się w poszczególnych krajach informacje o wzrastającej liczbie zachorowań związanych z tzw. wariantem Delta może w następnych miesiącach ponownie negatywnie wpłynąć na obroty Grupy" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

W I poł. 2021 r. spółka miała 62,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,47 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 608,6 mln zł w porównaniu z 430,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 72,3 mln zł wobec 3,31 mln zł straty rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2020 r. spółka miała 1,16 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)