Zysk operacyjny wyniósł 7,21 mln zł wobec 13,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 146,13 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 103,79 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 8,76 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 2,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 269,6 mln zł w porównaniu z 173,24 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 17,64 mln zł w I poł. br wobec 12,18 mln zł straty rok wcześniej.

"Rosnące przychody ze sprzedaży przy jednoczesnej poprawie marży pozwoliły na zwiększenie budżetu marketingowego do poziomu 15,1% sprzedaży online w I poł. 2021 wobec 11,1% w I poł. 2020. Dzięki temu Answear.com zrealizował w okresie objętym sprawozdaniem dwie szerokozasięgowe kampanie medialne w TV i video on-line, co jest osiągnięciem bez precedensu w historii firmy. Pomimo znaczącego wzrostu wydatków marketingowych, dzięki wzrostowi skali działalności oraz rozwodnieniu kosztów stałych, Answear.com uzyskał rentowność na poziomie EBITDA w wysokości 6,5% przychodów ze sprzedaży. Obok wzmocnienia trendu wzrostu sprzedaży, pierwsze półrocze 2021 to okres kontynuacji intensywnych działań i wysiłków całej organizacji skierowanych na systematyczne poprawianie kluczowych wskaźników operacyjnych" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Dodano, że spółka cały czas poprawia jakość i walory użytkowe witryn, aby wyróżnić się doświadczeniem zakupowym i zachęcić klienta do odwiedzin w sklepie Answear.com.

"W I poł. 2021 zanotowaliśmy 71 mln odwiedzin, a rosnący współczynnik konwersji do 2,21% w pierwszej połowie 2021 r. przekłada się bezpośrednio na zwiększenie liczby zamówień składanych przez naszych klientów. Szczególnie ważny jest wzrost średniej wartości zamówienia: poprawa tego parametru przekłada się na rentowność firmy, ponieważ przy stałym koszcie wysyłki i płatności, bezpośrednie koszty sprzedaży jednostkowego zamówienia są w ujęciu procentowym niższe dla wyższych paragonów. Tendencja wzrostu średniego paragonu powinna utrzymać się w latach następnych, zarówno poprzez zwiększanie udziału marek premium w ofercie, jak i intensyfikację działań marketingowych skierowanych na poprawę tego parametru" - czytamy także.

Answear.com to założony w 2011 e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 8 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Grecji, Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)