Resort aktywów państwowych opublikował w czwartek na swoich stronach internetowych raport Departamentu Analiz i Sprawozdawczości pt. "Wyniki Spółek Skarbu Państwa w III kwartale 2021 r.".

Z raportu wynika, że analizowane przez MAP przedsiębiorstwa na czysto zarobiły w trzecim kwartale br. 9,6 mld zł. Dodano, że o 133 proc. poprawił się łączny zysk badanych spółek w porównaniu do analogicznego kwartału 2020 roku. Trzynaście firm - z analizowanych 17 - poprawiło swój wynik netto w III kw. rok do roku.

Reklama

"Z liczbami nie da się dyskutować. To efekt sprawnego zarządzania. Mimo pandemii i ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego spółki Skarbu Państwa są dalej w dobrej kondycji" - podkreśla cytowany wicepremier i szef MAP Jacek Sasin.

Ministerstwo dodało, że spółki z udziałem Skarbu Państwa, notowane na GPW, osiągnęły dobre wyniki ekonomiczno-finansowe za okres trzech kwartałów br. "Spośród analizowanych podmiotów większość odnotowała rok do roku wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto. Wzrosła również w tym okresie wartość rynkowa akcji większości analizowanych spółek" - wskazano.

W raporcie przygotowanym przez departament w MAP podkreślono, że wszystkie banki z udziałem Skarbu Państwa lub będące spółkami zależnymi spółek z udziałem Państwa poprawiły swoje wyniki w trzecim kwartale 2021 r. w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 r. Podkreślono, że wrosły zarówno wyniki odsetkowe jak i wyniki z opłat i prowizji, a wynik netto był wyższy rok do roku od 70 do 84 proc.

I tak zgodnie z tabelą zamieszczoną w raporcie w trzecim kwartale wynik odsetkowy Aliora rok do roku poprawił się w III kw o 3 proc. do 704 mln zł. Wynik netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł z kolei 150 mln zł i był lepszy o 82,9 proc. w stosunku tego co było w zeszłym roku.

Bank Pekao w III kw. miał wynik odsetkowy lepszy o 15,3 proc. (1 mld 387 mln zł), a wynik netto wyniósł 631 mln zł (wzrost o 70,1 proc. rok do roku).

Trzeci bank PKO miał wynik odsetkowy lepszy o 2 proc. (2 mld 496 mln zł). Wynik netto też był wyższy (o 76,7 proc. - 1 mld 258 mln zł).

Zgodnie z raportem cztery na pięć spółek energetycznych z udziałem SP poprawiło swój wynik rok do roku w III kw. 2021 r. (Enea, Energa, PGE i PGNiG). Wynik netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej dla Enei wyniósł 570 mln zł (wzrost o 1440,5 proc.); dla Energi 300 mln zł (wzrost o 248,8 proc.); dla PGE 561 mln zł (105,5 proc.); dla PGNiG 666 mln zł (wzrost o 474,1 proc.) Stratę rok do roku na wyniku netto zanotował Tauron. Wyniósł on 101 mln zł w III kw. 2021r. i był niższy o 72,6 proc. niż rok temu.

W raporcie dodano, że wzrosty na wyniku netto w III kw. 2021 r. miały również dwie spółki paliwowe - Lotos i Orlen. Odpowiednio było to: 810 mln zł (wzrost o 224,9 proc.) i 2 mld 909 mln zł (wzrost o 346,9 proc.) wobec analogicznego okresu roku 2020.

Pozostałe wymienione w raporcie spółki miały wyniki netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w III kw. następujące: GPW 36 mln zł (w III kw. 2020 r. 32 mln zł); Grupa Azoty 12 mln zł (III kw. 2020 r. 31 mln zł); JSW 253 mln zł (III kw. 2020 r. minus 116 mln zł); KGHM 1 mld 37 mln zł (III kw. 2020 r. 472 mln zł); PHN 12 mln zł (III kw. 2020 r. 13 mln zł); PKP Cargo minus 24 mln zł (III kw. 2020 r. 16 mln zł); PZU 759 mln zł (III kw. 2020 r. 890 mln zł).