SPAC to specjalne firmy akwizycyjne, które przeprowadzają pierwszą ofertę publiczną (IPO), a pozyskane środki wykorzystują na przejęcie lub fuzję z inną spółką. W 2020 r. na amerykańskiej giełdzie rozpoczął się prawdziwy szał na takie spółki. W tym roku wszystko się zmieniło.
Firmy te nie prowadzą działalności operacyjnej, stąd nazywane są wydmuszkami. Popyt na IPO SPAC był ogromny. Cieszyły się one większą popularnością wśród inwestorów niż tradycyjne spółki debiutujące na giełdzie. W rekordowym I kw. 2021 r. na Wall Street weszło prawie 300 tego typu podmiotów wobec ok. 100 firm, które prowadziły działalność operacyjną. Wówczas SPAC pozyskały od inwestorów niemal 97 mld dol., co stanowiło około połowy wartości rynku IPO na świecie. Ostatnie miesiące przyniosły jednak załamanie na tym rynku.
Z danych S&P Global Market Intelligence wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. zadebiutowało na giełdzie w USA 78 SPAC wobec 444 w tym samym okresie rok wcześniej. Tempo maleje z kwartału na kwartał. Od początku października odbyły się tylko cztery debiuty. - Niska liczba debiutów SPAC w tym roku jest pochodną fatalnych wyników osiągniętych przez te spółki w 2022 r.
Więcej w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP
Reklama
ikona lupy />
Koniec euforii na rynku SPAC w USA / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe