Liczba posiadaczy lub osób korzystających z kryptowalut wzrosła najbardziej w Indiach, USA, Brazylii i Niemczech. Badanie zostało przeprowadzone w latach 2018-19 oraz 2021-22. Największej adopcji doświadczyły Indie, gdzie odsetek osób inwestujących i korzystających z krypto wzrósł pomiędzy tymi okresami z 8 do 27 proc.

Nie we wszystkich badanych państwach zainteresowanie nowego typu walutami wyraźnie nasiliło się. W Chinach i Meksyku zaobserwowaliśmy na tym polu wyraźną stagnację. Około 10 proc. Chińczyków korzystało we wspomnianych latach z kryptowalut.