Blind Warrior w przyszłości stanie się spółką zależną VRF, realizującą projekty AR/VR (Augumented Reality/Virtual Reality - Rozszerzona Rzeczywistość/Wirtualna Rzeczywistość) w oparciu o badaną i rozwijaną aktualnie przez Blind Warrior technologię własną SAR.

Na mocy przedmiotowego przejęcia VRF stałaby się akcjonariuszem większościowym w Spark VC ASI.

Reklama

"Transakcja zwana odwrotnym przejęciem ma na celu upublicznienie spółki Blind Warrior na giełdzie NewConnect" - czytamy w komunikacie.

Spark VC jest spółką notowaną na rynku NewConnect, zajmującą się inwestycjami oraz realizacją transakcji fuzji i przejęć M&A.

(ISBnews)