W czwartkowym komunikacie giełda przekazała, że łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła w listopadzie br. 24,5 mld zł. Jak podano, to o 19,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Dodano, że wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 19,0 proc. rdr do poziomu 24,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 mld 205 mln zł, tj. również o 19,0 proc. mniej niż rok wcześniej. "Wartość indeksu WIG na koniec listopada wyniosła 56 058,18 pkt i była o 17,3 proc. niższa niż przed rokiem" - poinformowano.

Z kolei na rynku NewConnect w listopadzie - jak wskazano - odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 53,7 proc. rdr do poziomu 147,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na tym rynku spadła o 54,4 proc. rdr i wyniosła 141,4 mln zł.

Z danych GPW wynika, że wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w listopadzie wyniósł 1 279,0 tys. szt., czyli o 29,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 70,2 proc. rdr do poziomu 836,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 21,2 proc. rdr do 163,4 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 0,8 proc. rdr do 253,8 tys. szt.

Reklama

Jak poinformowała giełda, w listopadzie odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 14,5 proc. rdr do poziomu 216,2 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 66,0 proc. rdr do 125,8 mln zł. Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec listopada 93,5 mld zł, wobec 95,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 56,7 proc. rdr do poziomu 405,2 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 17,9 mld zł wobec 42,1 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 57,4 proc. rdr.

Giełda podała, że łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w listopadzie br. 7,8 TWh, co oznacza spadek o 60,8 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 1,0 proc. rdr do poziomu 2,7 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 70,4 proc. rdr do poziomu 5,1 TWh.

Wskazano też, że łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 42,0 proc. rdr do 15,5 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 62,1 proc. do poziomu 3,6 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 36,9 proc. rdr do poziomu 11,9 TWh.

Dodano, że wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,8 TWh, co oznacza spadek o 27,8 proc. rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 23,3 proc. rdr do poziomu 7,8 ktoe .Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 20,0 proc. rdr, do wolumenu 2,8 TWh.

Giełda podała, że kapitalizacja 371 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w listopadzie 2022 r. wyniosła 565,4 mld zł (121,1 mld euro). Łączna kapitalizacja 416 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku GPW sięgnęła 1 bln 114,5 mld zł (238,7 mld euro).

Poinformowano, że na głównym rynku GPW w listopadzie 2022 r. zadebiutowały akcje spółki Tenderhut (przejście z NewConnect), natomiast na rynku NewConnect zadebiutowały akcje spółki Kubota S.A. Wartość oferty to 2,5 mln zł.

Jak zaznaczono, w listopadzie br. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, czyli tyle samo co rok wcześniej.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska