Urteste w ramach oferty publicznej zaoferuje do 395 286 akcji serii E i będzie ubiegała się o wprowadzenie akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje pozyskać do 52 mln zł netto, podało Urteste.

"Urteste od debiutu spółki na NewConnect w październiku 2021 r. rozwija się bardzo dynamicznie. W tym czasie zrealizowaliśmy wszystkie cele przedstawione inwestorom podczas poprzedniej emisji akcji. Zakończyliśmy dwa eksperymenty medyczne w grupie blisko 500 uczestników, które potwierdziły bardzo wysokie parametry czułości i swoistość testów na raka trzustki (projekt Panuri) i raka prostaty. Sukcesywnie poszerzamy portfolio testów onkologicznych i obecnie dysponujemy 10 prototypami testów diagnostycznych dla nowotworów odpowiadających łącznie za blisko 60% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami na świecie. Uruchomiliśmy laboratorium badawcze i nawiązaliśmy współpracę z doświadczonym doradcą transakcyjnym, firmą Clairfield Partners LLC. Środki, które planujemy pozyskać z emisji akcji serii E pozwolą nam na dalszy dynamiczny rozwój i wzrost wartości spółki" - powiedział prezes Grzegorz Stefański, cytowany w komunikacie.

Cele emisji są ściśle związane z działalnością badawczą obejmującą obecnie realizowane projekty:

- 31 mln zł spółka planuje przeznaczyć na badania kliniczne w priorytetowym projekcie Panuri (test na raka trzustki). Badania kliniczne mają rozpocząć się w II połowie 2023 r. i zakończyć do końca 2025 r.

Reklama

- 11 mln zł spółka planuje przeznaczyć na utrzymanie i funkcjonowanie laboratorium oraz wynagrodzenia personelu badawczego. Według szacunków spółki kwota ta wystarczy na pokrycie kosztów do 2025 r.

- 6 mln zł spółka planuje przeznaczyć na prace związane z realizacją projektu Multi-Cancer prowadzące do osiągnięcia etapu gotowości do badań klinicznych. Zarząd spółki planuje osiągnąć ww. stadium badań na koniec 2025 r.

- 4 mln zł spółka planuje przeznaczyć na uzyskanie i utrzymanie do 2025 r. ochrony patentowej portfolio projektów Urteste opracowanych w ramach projektu Multi-Cancer, wymieniono.

W ramach oferty akcje obecnych akcjonariuszy nie będą sprzedawane.

"Zakładamy, że emisja akcji serii E będzie ostatnią emisją Urteste. W II połowie tego roku planujemy rozpocząć wielośrodkowe badania kliniczne w naszym priorytetowym projekcie Panuri. Test Urteste może być jednym z pierwszych na świecie testów do wczesnego wykrywania raka trzustki, który jest zaliczany do grona najgorzej rokującym nowotworów. Spodziewamy się, że komercjalizacja tego projektu nastąpi najpóźniej w 2025 r. Wspólnie z naszym doradcą transakcyjnym, firmą Clairfield Partners LLC widzimy, że nasza technologia bardzo dobrze wpisuje się w globalny trend rosnących nakładów inwestycyjnych w obszarze wczesnej diagnostyki nowotworów" - powiedział członek zarządu Tomasz Kostuch.

Przyjęty przez Urteste model biznesowy zakłada sprzedaż technologii lub udzielenie licencji dużej, międzynarodowej firmie, przypomniano.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 140 280 akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje nowej emisji zostaną zaoferowane i objęte zapisami akcje serii E będą stanowiły 25,74% nowego kapitału zakładowego Urteste.

Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ.

Harmonogram oferty publicznej jest następujący:

* 20 marca 2023 r. - publikacja prospektu (rozpoczęcie oferty)

* 21 marca - 3 kwietnia 2023 r. - road show

* 3 kwietnia 2023 r. - ustalenie ceny maksymalnej lub przedziału cenowego

* 4 kwietnia 2023 r. - budowa księgi popytu

* 5 kwietnia 2023 r. - ustalenie i opublikowanie ceny akcji oferowanych oraz ostateczne liczby oferowanych akcji serii E (w tym podział na transze)

* 11-20 kwietnia 2023 r. - zapisy na akcje serii E w transzy małych inwestorów

* 11-24 kwietnia 2023 r. - zapisy na akcje oferowane w transzy dużych inwestorów

* do 24 kwietnia 2023 r. - ewentualne zapisy na akcje oferowane składane przez inwestorów zastępczych

* 26 kwietnia 2023 r. - przydział akcji oferowanych

* około 3 tygodnie od przydziału akcji oferowanych - przewidywany termin dopuszczenia do obrotu

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)