Aplisens odnotował 20,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 17,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 26,03 mln zł wobec 21,61 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 33,4 mln zł wobec 28,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,83 mln zł w 2022 r. wobec 121,4 mln zł rok wcześniej.

"Ubiegły rok zakończyliśmy z rekordowymi wynikami i to pomimo mocno niesprzyjającego otoczenia gospodarczo-politycznego oraz trwającej wojny na terenie Ukrainy. Do tego drugi, trzeci i czwarty kwartał były trzema najlepszymi kwartałami w historii grupy. Umiejętne dostosowanie się do panujących warunków, wykorzystanie efektu skali oraz sprzyjający kurs euro pomogły uzyskać wzrost przychodów na wszystkich rynkach operacyjnych. Sprzedaż krajowa zwiększyła się o 18,4%, a eksport urósł o blisko 23,6%. Cieszy także wzrost we wszystkich segmentach operacyjnych - najistotniejszy odnotowaliśmy w głównym obszarze działalności, czyli w segmencie przemysłowej aparatury pomiarowej i elementach automatyki, który odpowiadał w sumie za ponad 90 proc. ogólnych przychodów" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

W minionym roku wartość sprzedaży aparatury pomiarowej grupy wyniosła ponad 129,3 mln zł (+23% r/r), natomiast w segmencie systemów zabezpieczeń pojazdów przekroczyła 3,9 mln zł (+24,3%). W obszarze osprzętu pomocniczego do przemysłowej aparatury pomiarowej i elementów automatyki wypracowano 14,6 mln zł (+11,1%), podano.

Pod względem geograficznym głównym źródłem przychodów grupy był rynek krajowy, który zapewnił 50,8 mln zł przychodów (+18,4% r/r). W efekcie cel zarządu na 2022 rok, który zgodnie ze Strategią rozwoju grupy na lata 2020-2022 zakładał 3-proc. wzrostu przychodów, zrealizowano z nawiązką. Na rynkach WNP grupa osiągnęła 46,3 mln zł (+23,1 proc. r/r). Tu cel założony w Strategii zakładał 10-proc. wzrost. Ubiegłoroczne przychody zrealizowane na rynkach Unii Europejskiej wraz z Wielką Brytanią wyniosły prawie 38,1 mln zł (+20,9% r/r) - założenia strategiczne przewidywały wzrost o 15%. Na rynkach pozostałych sprzedaż sięgnęła 12,6 mln zł, co dało wzrost o 35% wobec pierwotnie założonego celu na poziomie 20%, podano również.

"Z satysfakcją mogę powiedzieć, że w ramach zakończonej właśnie trzyletniej Strategii grupa zrealizowała plany sprzedażowe na trzech podstawowych rynkach. W kraju przychody w latach 2020-2022 wyniosły 132,9 mln zł (104% wykonania założeń), na unijnym rynku - 93,4 mln zł (102%), a na pozostałych rynkach - 28,4 mln zł (100%). Z uwagi na trudną sytuację geopolityczną i zbrojny atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na rynkach WNP nie udało się w pełni zrealizować zakładanego w Strategii celu sprzedażowego, uzyskując 122,4 mln zł (poziom realizacji to 84%). Niemniej w dłuższym terminie naszą intencją jest dalsze prowadzenie działalności na rynkach WNP, z zastrzeżeniem konieczności czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności w Rosji i ewentualnie w Białorusi, w związku z prowadzoną rosyjską agresją" - dodał Żurawski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 19,63 mln zł wobec 15,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,83 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)