Grupa Inpro odnotowała ok. 64,1 mln zł zysku netto w 2022 r., co oznacza wzrost o ok. 37% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Przychód Grupy Inpro za 2022 rok wyniesie ok. 357,7 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 11% r/r.

"Wyniki finansowe grupy za 2022 r. są wyższe od wyników roku ubiegłego min. z uwagi ilość i na rodzaj kończonych w roku obrotowym przedsięwzięć - bardzo zbliżona liczba wydanych lokali, ale w korzystniejszej lokalizacji, przy spowolnieniu wzrostu kosztów materiałów i robocizny. Wzrostowi przychodów z działalności deweloperskiej towarzyszył wzrost przychodów z działalności hotelowej (skutek zniesienia obostrzeń covidowych) oraz produkcji prefabrykatów (wzrost cen oraz popytu zagranicznego)" - czytamy w komunikacie.

Prawidłowe wielkości poziomu przychodu i zysków oraz wyjaśnienie poziomu odchyleń danych finansowych spółka wskaże w sprawozdaniu finansowym Grupy Inpro za 2022 rok, które zostanie opublikowane raportem okresowym 27 kwietnia 2023 roku.

Reklama

Firma deweloperska Inpro jest notowana na GPW od 2011 r. W 2021 roku sprzedała 728 lokali.

(ISBnews)