Gamivo zwołało na 23 maja nadzwyczajne walne zgromadzenie, które zdecyduje o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz emisji akcji "gratisowych", podała spółka. Jest to alternatywna metoda dystrybucji zysku za rekordowy 2022 rok, względem wypłaty dywidendy, z której walne zgromadzenie zrezygnowało.

W ubiegłym roku Gamivo osiągnęło 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 115% r/r. Zysk jednostkowy wyniósł 16,3 mln zł. Celem tych działań, poza dystrybucją zysku do akcjonariuszy, jest poprawa płynności notowań akcji spółki, podkreślono.

"W ocenie zarządu, spółka posiada nadwyżkę kapitałów, a co za tym idzie funduszy własnych, odzwierciedlaną poprzez poziomy współczynników wypłacalności oraz dźwigni, pozwalających na przeprowadzenie programu skupu akcji własnych. Biorąc pod uwagę sytuację płynnościową spółki, określaną m.in. poprzez wysokość wskaźników płynności, spółki będzie w stanie sfinansować skup do 20% akcji własnych i nie wpłynie to na pogorszenie płynności finansowej spółki" - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały NWZ.

Reklama

"Gamivo dysponuje obecnie istotną nadwyżką gotówkową, a jednocześnie cały czas generuje dodatnie przepływy pieniężne. Mamy więc komfortową sytuację do dystrybucji zysku do akcjonariuszy. Jedną z form takiej dystrybucji, a zarazem alternatywą dla wypłacenia dywidendy, jest właśnie skup akcji własnych. Jest to forma bardziej elastyczna dla akcjonariuszy, którzy sami mogą wybrać, czy wziąć udział w skupie i ile akcji sprzedać. Jednocześnie aktywny skup akcji powinien korzystnie wpłynąć na płynność notowań spółki, a także liczymy, że pozytywnie wpłynie na wycenę akcji Gamivo" - skomentował prezes Mateusz Śmieżewski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z propozycjami uchwał na NWZ, Gamivo chce wyemitować akcje gratisowe w stosunku 1:1, czyli na każdą posiadany walor, akcjonariusze dostaną jedną akcję gratisową. W efekcie ich procentowy udział w kapitale zakładowym nie ulegnie zmianie, a będą posiadać 2-krotnie więcej akcji Gamivo, wyjaśniono.

"Emisja akcji gratisowych to kolejne działanie, którego celem jest poprawa płynności notowań i dystrybucja zysku do akcjonariuszy, którzy sami mogą zdecydować czy pozostawić te środki zainwestowane w Gamivo czy część z nich spieniężyć. Nasze obecne propozycje są więc bardziej elastyczne" - dodał Śmieżewski.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji gratisowych zostanie opłacone z kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie akcji gratisowych. Nie wiąże się więc z żadnym transferem środków od akcjonariuszy, nie muszą się oni zapisywać na akcje. Dostaną je wszyscy akcjonariusze spółki, którzy posiadają akcje na dany dzień - ten dzień wybierze NWZ, podsumowano.

Gamivo to platforma transakcyjna do gier i towarów cyfrowych. Została założona w 2017 roku przez zespół osób z wszechstronnym doświadczeniem w branży gier oraz fundusz venture buildingowy Tar Heel Capital Pathfinder. Spółka zadebiutowała na NewConnect w kwietniu 2021 r.

(ISBnews)