Akcjonariusze Grupy MOL zatwierdzili propozycję zarządu, dotyczącą wypłaty dywidendy w przybliżonej wysokości 280 miliardów HUF, większej w porównaniu z rokiem ubiegłym, podała spółka. Razem z nadzwyczajną dywidendą w wysokości ok. 200 HUF na akcję oznacza to ok. 350 HUF na akcję.

"Dobre wyniki i solidna struktura bilansu pozwoliły na zwiększenie podstawowej dywidendy na akcję z 100 HUF w ubiegłym roku do około 150 HUF. To kontynuacja praktyki z poprzednich lat stopniowego zwiększania wypłaty dywidendy. Akcjonariusze zatwierdzili również nadzwyczajną dywidendę w wysokości około 200 HUF" - czytamy w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)